Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:


Syftet med denna hemsida är dels att förmedla något av det jag lärt och gjort men också att väcka intresse och uppdatera gamla kunskaper.

 
Fotografering har alltid för mig varit intressant. Dokumentationen har ett stort värde för den efterlevande generationen.
Det är även bra för minnet, vill jag påstå. När togs den här bilden? Vad hände då? Såg jag ut så där då? Och så vidare.
Under
Bilder finns bland annat en del s/v foton

Som start på dagen innan allt annat tar vid läser jag något ur Bibeln som återges kort under
Dagbok

Under rubriken
Kyrkan finns söndagens texter hämtade från svenska Psalmboken. I stora drag finns en genomgång av Bibeln och dess löften i under-rubriken Bibelstart och i under-rubriken Lyssna har jag lagt upp en och annan bandad predikan 

Matematik är en återblick på exempel jag räknade för många år sedan. Eftersom jag glömt ganska mycket, har jag lagt ut en del repetetionsexempel. 

Exempelvis gränsvärden och derivatans grunder. Några exempel inom geometrin kommer

 

Uppdaterad 2018-09-17                      


                                                    

                                                


          


        
                             


                                                    

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny