Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Syftet med denna hemsida är dels att förmedla något av det jag lärt och gjort men också att väcka intresse och uppdatera gamla kunskaper.  
Fotografering har alltid för mig varit intressant. Dokumentationen har ett stort värde för den efterlevande generationen.
Det är även bra för minnet, vill jag påstå. När togs den här bilden? Vad hände då? Såg jag ut så där då? Och så vidare.


Tyvärr vill inte tiden räcka till för mig att få hemsidan så intressant jag skulle önska. Antingen lägger jag ned den eller låter den vara vilande ett tag framåt. Jag hoppas kunna ge besked inom en månad, hälsar JanSom start på dagen innan allt annat tar vid läser jag något ur Bibeln som återges kort under
Dagbok

Mattematik är en återblick på exempel jag räknade för många år sedan. Nya uppgifter kommer allt efter som.

 
Epost: kontakt@janhem.se     Uppdaterad 2020-01-14                                                


          


        
                             


                                                    

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny