Bibelstart - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Bibelstart

Kyrkan

                       Bibelstudier hos familjen Andreas Johansson                          
                                  Tidigare inlägg med bilder finns under
Arkiv Familjen AndreasDet står skrivet i Bibeln

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, står det i Första Mosebokens första vers.
Vers 31 i första kapitlet: Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott

I kapitel 2 första versen sammanfattas det hela med :
Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

1 Mos 2:7 Och Herren Gud danade människan
. Återigen kan jag ana att Jesus vår Herre var med i skapelsen.

Vers 8: Och Herren Gud planterade en lustgård och satte däri människan
När vi läser lust, vad tänker vi på då? En betydelse kan väl vara lockelse?

Vers 22: Kvinnan blev till enligt Guds vilja.

Gud säger till mannen vad han får göra och vad han inte får. Detta meddelar han också kvinnan
Men det finns också en fiende till Gud som är mycket listig och fick de första människorna på fall. 1 Mos. 3

Och Adam och Eva blev ett par och fick sitt första barn Kain, som blev åkerman. Efter en föddes Abel som blev en fåraherde

Och Adam och Eva blev ett par och fick sitt första barn Kain, som blev åkerman. Syndafallet som skedde genom olydnaden skulle mycket snart visa sig. Bl.a. genom det första barnet Kain. Men redan här skulle också Guds Nåd visa sig
Efter en föddes Abel som blev en fåraherde. 1 Mos. 4

Det finns många ställen i Bibelns Gamla testamente som pekar mot Jesus.
Det första är Adam innan någon synd nämndes om honom.
Det andra var då Abel kom med sin offergåva av det förstfödda lammet i hans Hjord.

Den tredje gången, vad jag kan se, var efter att Kain hade mördat sin broder Abel.  Kain inser sin synd och säger till Herren: ”Min missgärning är större än att jag kan bära den”. Härefter talades om Herrens nåd. 1 Mos 4:17 om Kainstecknet.  I kapitel 6 får vi veta att människornas ondska växer. I vers 3 säger Herren att människans tid är bestämd till 120 år. Vilket väl inte skall tolkas exakt utan förstås att livslängden kan vara ungefär så länge. Moses blev 140 år.

Herren såg att människornas uppsåt var onda. Detta måste ha plågat Gud som en gång såg att allt han skapat var mycket gott. Men Herren ångrade sig att han skapat människan på jorden.  Kapitel 6:6

Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon. Vers 8 för fjärde gången antyds här om Messias, Jesus.

Se också Matteus 1:1-17 och Lukas 3:23-38. Av det här måste det även finnas en god del i människan. Mänskligt sett är väl detta svårt att förstå.

6:7 Och Herren sa: Människorna som jag skapade, vill jag utplåna från jorden. Vers 8: Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon.
Vi ser här att det är Noa som räddar som räddar skapade från total undergång. Egentligen var det Guds Nåd genom Messias, Jesus som längre fram i tiden skulle framträda på jorden.

Floden kom och Noa gjorde i alla stycken som Herren hade bjudit honom 1 Mos 7:5

Vers 6: Noa var sex hundra år gammal när floden kom med sitt vatten över floden.

8:18 Efter att flodens vatten hade upphört gick Noa ut med sin hustru och sina söner och sina söners hustrur. Och Noa byggde ett altare åt Herren och tog rena djur och offrade brännoffer på altaret. Detta offer liksom tidigare även Abels offer, behagade detta Herren. Och Herren sa: Jag skall härefter inte mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag skall härefter inte mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort. I vers 22 står det: Så länge jorden består, ska härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.
Ännu ett tecken på Guds nåd och stora kärlek. Och Gud välsignade Noa och hans söner.

1 Mos 9:1 föröken er och uppfyll jorden

Jag vill upprätta ett förbund med er säger Herren. Som vi kom att kalla regnnågen(9:13)

Noas söner var Sem, Ham och Jafed. Sem och Jafed välsignades av sin far medan den yngste sonen förbannades av sin far på grund av sin låga respekt för sin far Noa. 9:20-29

1 Mos 11 handlar om Babels torn och språkförbistringen samt om människans planer utan att rådfråga Gud

1 Mos 12 Och Herren sa till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig” (Jag skulle tro att det gått många är sedan Noa levde)
Se också Heb 8:11 som fader i tro

Innan jag kom igång med vad som väntade denna dag, läste jag i 1 Mosebok 3:1-13 som handlar om människans fall för frestelsen att äta av den förbjudna frukten.  Skedde detta för  1 miljon år sedan? Eller för 100 tusen år, eller något färre?  Jag vet inte. För Gud är 1 dag som 1000 år och 1000 år som en dag.
Hursomhelst är händelseförloppet detsamma idag också. I handlingen finns ormen(som kan representera en viss person), samt Eva och Adam. Ormen, som här är densamme som den Onde själv

inleder ett samtal med Eva, där ormen i sin list säger till kvinnan: skulle Gud då ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården?  Redan här var Eva fast i Djävulens grepp genom att hon lyssnade och sedan försökte förklara att det inte var tillåtet att äta av den speciella frukten.

Här gör jag ett försök att visa vad Bibeln handlar om i både gamla och nya Testamentet

För det första så sägs det att en Gud alltid funnits och kommer alltid att finnas.
Allt är skapat av Gud och ingenting är eller kommer att vara honom okänt.
Ingen kan heller se Gud och leva om jag läst rätt skulle detta bero på människans olydnad. Hur kan då Gud komma i kontakt med sin skapelse? Svaret blir genom Guds son som också är Messias Jesus som meddelar sig genom den Helige Anden.
Dessa tre, Gud Ande Son är egentligen ett och detsamma. Gud kan visa sig för oss beroende i vilken situation jag befinner mig i. Han kan vara den stränge och lagiske men också den förlåtande, milde och barmhärtige. För det tredje, den undervisande. Allt detta beroende på människans vilja och sökande till Guds Sanning.

Det finns två trådar som går nästan genom hela Bibeln. Det är den rättfärdiga och den olydiga, orättfärdiga vägen.

Ingen rättfärdig finnes, står det på ett ställe i Bibeln, men det finns dock människor som är kallade av Gud och som vill och känner att vill göra Guds vilja.
Detta är inget tvingande utan en inneboende kärlek från Guds sida som besvaras av ett antal människor genom Bibelns blad.

I Bibeln kan jag också läsa att Jesus alltid funnits och var med i skapelsen.
Gud meddelar sig genom Sonen, Jesus – som är densamme som Herren.

Herren har uppenbarats på olika sätt för bl.a. de första människorna Adam och Eva, Abel, Noa, Abraham, Sara, Moses, Josua, Rut, Ester, David, Daniel, Job, Jesaja, Jeremia och ytterligare ett antal profeter som alla hade Herren som deras vägvisare och som också genom dem på ett hemlighetsfullt sätt förkunnade om den kommande Messias. På detta vis tror jag att det var Jesus som var närvarande hos Abraham när han fick veta vad som skulle ske med honom och släktet efter honom. När varande var Jesus också hos Moses, Jakob med flera. Jesus själv härstammar från ett bestämt folk det står om i Matteus 1 och Lukas 3:23-38
1 Mos 15:18 På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sa: ”Ät din säd skall jag giva detta land”…   

Kapitel 18: Herren besöker Abraham och får därigenom veta att hans hustru ska föda honom en son.

I kapitel 15 får vi veta att Herrens ord till Abram i en syn där han får veta att hans lön ska bli mycket stor. Även om det rent mänskligt var omöjligt att Abraham och Sara skulle få en son, så blev det så. Och Abram trodde på Herren vilken tillräknade honom rättfärdighet.
En tid härefter bestämde Herren att Abram i fortsättningen skulle heta Abraham(fader till många). Som ett tecken på vad Herren hade lovat så skulle alla män omskäras.
Kapitel 21. Och Herren såg till Sara och hon födde en son som fick namnet Isak som Abraham lät omskäras vid 8 dagars ålder. Jag tolkar omskärelsen som ett förbund och tillhörighet. Först och främst till Herren men också till sina egna. I Nya testamentet kommer det att talas om ett omskuret hjärta och själ.
I kapitel 22 vill Gud att Abraham skall offra sin älskade son Isak. Men när Gud såg att han var beredd att handla ropade Herrens ängel till honom och sa: Låt inte din hand komma vid gossen.
Kapitel 24. Rebecka blir Isaks hustru. I kapitel 25 verserna 21-26 får vi veta att Rebecka födde tvillingar och Herren sa att två folk fanns i hennes liv. Den ena skulle komma att heta Jakob och från den stammen skulle Jesus komma.
Tvillingbrodern till Isak som kom ut först ur moderlivet och fick namnet Esau.
Dessa var av 2 olika personligheter. För Esau var inte förstfödslorätten det viktigaste här i livet. Men det var det för Jakob.

Om jag nu förstått rätt så var Esau pappas pojke, som alltid hade något i görningen medan Jakob var den stillsamme mannas pojke

Men Jakob såg till att han fick förstfödslorätten i stället för sin bror. Vilket i sin tur gjorde Esau hatisk mot sin bror. Längre fram får vi veta varför Gud lät detta ske. I varje fall förstår jag lite av det.

Kapitel 26. Herren uppenbarar sig för Isak och låter honom få veta att Han är med honom. På samma sätt som Gud gav Abraham sitt löfte, gör han detsamma här.

Kapitel 27. Jakob blir på sin moders inrådan välsignad av fader Isak  i stället för Esau som ju var den förstfödde. Isak som nästan var blind, förstod dock varför detta skedde eftersom han var en profet och litade och trodde på Herren.

Esau smide nu planer på att dräpa sin broder. För länge sedan var det Kain som inte kunde med sin bror.

När modern Rebecka till pojkarna förstår hur det ligger till - säger hon till Jakob att han skall flly till sin bror Laban i Haran.

Kapitel 28. Det tycks finnas vissa kopplingar mellan Esau och Ismael

När Jakob är på flykt från Esau möter under natten, Herren som här upprepar löftet som Abraham en gång fick beträffande löfteslandet. Det jordiska varar en tid medan det himmelska varar i evighet utan krig och motsättningar.

I 1 Mos. 35, säger Gud till Jakob att han ska bege sig till Betel för att där resa ett altare ät den Gud som uppenbarade sig när han flydde för Esau.

Efter att en tid av 14 år har gått, har Jakob fått Lea och Rakel som sina hustrur och genom dem fick han söner. När han så var på väg hem men också för att möta Esau som var på krigsstigen, blev Jakob hade styrkt genom änglar. Därigenom kunde han möta sin bror med aktning och värdighet. Denna handling gjorde att Esau totalt kom av sig i sina planer.

Jakobs yngste son Josef,  var hans favorit. Men Josefs bröder var till en tid inte så speciellt förtjusta i honom och hans drömmar.
Som dock längre fram skulle visa sig vara profetiska och vara till stor hjälp för många.
Både
Jakob och Josef ser jag som en Messiasgren.

1 Mos. Josef blev av sina bröder såld till Egypten och blev därigenom till stor hjälp för människorna i dessa områden. Det skulle också visa sig att det blev skillnad mellan människors och Guds planer.
Det finns genom Bibeln personer som Gud har använt för att vi ska förstå att Messias var i antågande.
De var inte Messias men de pekade fram mot Jesus. Från Adam och sedan Abel, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, Josua, Samuel, David med flera. Se också Matteus 1:1-17 och Lukas 3:23-38

Nya Testamentet enligt Matteus

Matt 3:13 Därefter kom Jesus från Gallileleen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom. Men Johannes ville hindra honom med orden: "Jag behövde döpas av dig och du kommer till mig". Då sa Jesus:Låt det nu ske, för att så uppfylla allrättfärdighet.

Vers 16. När Jesus var döpt, öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned  såsom en duva och komma över honom.

Vers 17. Och från himmelen kom en röst som sa: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag".

Vad jag kan se, är det endast Matteus och Lukas som säger att Jesus föddes i Betlehem.

Däremot säger alla fyra Evangelisterna vad som skedde vid Jesu dop

Matteus 3:17 "Denne är min älskade Son, i vilken jag funnit behag"

Markus 11 "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag"

Lukas 3:22 "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.

Johannes 1:32 "Jag såg Anden såsom en duva sänka sig ned från himmelen, och han förblev över hono
m"  

Vad var det som Jesus sa först enligt Evangelisterna?

I Lukas 2:49 sa Jesus till föräldrarna, när han vid tolv års ålder var i helgedomen – Varför behövde ni söka efter mig? Visste ni inte att jag bör vara där min Fader är? Matteus 3:15 säger Jesus till Johannes när han Johannes inte känner sig värdig att döpa Jesus: Låt det nu ske, för att så uppfylla all rättfärdighet. Markus 1:15 Jesus sa:Tiden är fullbordad och Guds rike är nära; gör bättring och tro evangelium. Johannes 1:38 Jesus sa till de två lärjungarna: Vad vill ni?

Mark 1:16-17 Jesus sa till Simon och Andreas när de kastade ut nät i sjön: Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare. Strax lämnade de näten och följde honom. Som det står Matteus 4:22.
Luk 5:4 Jesus sa till Simon: Lägg ut på djupet; och kasta där ut era nät till fångst.
Joh 1:41-42 Andreas säger till sin broder Simon att han funnit Messias och Jesus säger till Simon: Du är Simon, Johannes´ son; du skall heta Petrus(Cefas)

I Markus 2:5 säger Jesus till en lam man: "Min son, dina synder förlåtas dig" Det kan tyckas vara ett underligt sätt att bli bemött med. Men egentligen var det ett otroligt glädjande budskap från Gud som Jesus här uttalade och inte bara sa utan också visade genom handling. Mannen blev frisk och tog sin säng och gick genom folkhopen. Eller stannade han upp och berättade vad som hade hänt. Jag kan liksom se hur han glad med bädden under armen springer hem igen och kanske de som tidigare bar honom – nu springer efter. Vilken gläde!(min kommentar)

Efter att Jesus var döpt, vände han tillbaka till Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar enligt Luk. 4

I Matt. 5:3.. säger Jesus: Saliga är de som äro fattiga i anden och sörja, ty de skall bli tröstade och saliga är de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skall bli mättade.

Johannes 3:5 Om en människa inte blir född av vatten och ande, säger Jesus, så kan hon inte komma in i Guds rike. 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny