Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Arkiv

Här finns tidigare inlägg under "Dagbok"


I dag skulle jag tillsammans med många andra läsa 5 Mos  18:9-22 och Luk 13:31-35, här talar Gud egentligen till oss alla. Herren vill inte att vi vänder oss till avgudar. 
Här avslöjar Herren Gud en hemlighet för Moses vad som kännetecknar den kommande Messias som profet och frälsare. Vilket också förstås när jag läser i Lukas 13:33


Nu har jag fått 2018 års Dagens lösen och läser i 5 Mos 12:1-12 och 5 Mos 32:44-47, där Moses genom Guds ord vad hans folk skall och inte ska göra. 
I princip gäller dessa levnadsregler även o dag, bortsett från den konkreta övertagning av land. Vad jag kan förstå gäller det nu att läsa och förstå texten på ett andligt vis. 
Intressant att läsa om leviten som inte hade någon lott bland folken. Dessa hade en speciell roll som Herren hade bestämt. 
Gud vill att hans lag och Ord skall förmedlas till alla människor. Alla har dock möjlighet att säga nej eller ja. Hos vilken lära eller religion finns den möjligheten?


I dag läste jag samma Bibeltext som jag gjorde på dagen för ett år sedan, nämligen Matt. 21:18-22 och Luk. 7:36-50. Vad säger mig/oss det som står skrivet här? 
Först att Gud genom Jesus var människa och kunde exempelvis känna hunger. Men också att lita på Jesus i mina böner.
När jag sedan kommer till Lukas så har Jesus här mycket att lära mig/oss. Först att lyssna till Herren och inte tro mig själv vara förmer än den jag möter. 
När sedan något verkligen är angeläget – förstå att inget kan vara för dyrt. Men, endast Anden kan få mig till att inse detta.


Denna första dagen i veckan läste jag samma text som för på dagen ett år sedan. Lukas 6:36-42 och Aposlagärningarna 16:9-15. 
Jesus säger här hur de som följer honom ska vara – som Gud. Barmhärtig, var inte för snabb med domen, var generös. 
Se felen först hos mig själv innan jag upptäcker felen hos andra. Gud vet alltid när människan är mottaglig till att tro På Jesus


Idag läste jag 5 Mos 4:5-13, Luk 5:27-32 och tänkte på vad som står där.
Moses upprepar för folket vad han hört från Herren Gud. Nämligen att vilja följa buden som blivit dem givna. 
Om jag/vi gör vårt bästa för att sträva efter att göra en god handling så blir detta till välsignelse.
Jesus sa en gång till Matteus Levi: ”Följ mig”. Detsamma säger Herren Jesus även i dag.
Kristus säger: Lämna allt nu sådant som du egentligen inte har någon användning för.


Efter  en morgonpromenad återger jag nu det jag läste läste innan jag gick ut. Och det var i Lukas 4:22-30, Apg 10:37-48, som är hämtat från förra årets Dagens lösen
Först sa Jesus till dem, som till det yttre kände honom, att en profet inte blir mottagen bland sina egna. Han, Jesus tog upp exempel, som judarna troligtvis väl kände till, 
där Gud inte gjorde under och tecken bland sitt utvalda folk, men väl bland hedningarna. Vilket det gjorde dem rosenrasande och ville göra sig av med Jesus. 
Så här är det även i dag. Många människor tål inte sanningen. I Apostlagärningarna berättas sedan om hur Jesus efter att Gud uppväckt honom från döden, 
fortsatte genom sin Ande, verka bland sin utvalda.


Det är nu ett nytt år- 2018 men eftersom jag inte har en ny Bibelstudieplan går jag denna gång tillbaka till 2017, där det stod för januari 3: 2 Mos 2:1-10, Luk 3:7-14
Det Judiska folket levde en tid i Egypten med framgång och goda förhållande. Men så kom en ny kung till makten då det blev mer slavlikt för det utlovade folket. 
Med facit i hand förstår jag att Gud hade en bestämd plan. Så är det även nu med Guds planer, i stort som smått. Sedan läser jag också om Johannes döparen 
som inte var rädd av sig och därför satte sig i respekt hos folket. Både Moses och Johannes sågs av makthavarna som ett hot. Rädslan från vissa styrande har alltid funnits.
Dom har sin bestämda tid. Men hoppet ska vara de styrande ska använda din makt till folkets fromma.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny