Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Arkiv

 "Dagbok"

Här finns tidigare inlägg under

Tidigare idag läste och tänkte jag på vad som står i Jes 8:1-15 och 1 Pet 1:8-13.
Olydnad mot Guds vilja får alltid konsekvenser förr eller senare. Det finns mycket här i världen som vill locka oss bort ifrån sanningen. 
Herren skall vi hålla helig. Som det står i vers 13. 
Jesus blir en stötesten för dem som inte tror att han är Messias. Vers 14.
En pånyttfödd människa gläds över att Herren Jesus lever. Vi liksom ser honom i vårt inre.


I dag är det tisdag då jag läste från Jesaja 5:1-7 och Petrus-brevet 1:13-21
Gud talade genom profeten Jesaja till sitt folk om det himmelska på ett jordiskt sätt som de skulle förstå.
Egentliga gäller denna metod oss alla. Men alla är inte intresserad av hjälpen och budskapet. Israeliterna var Guds utvalda folk som blev prövade men som också blev rikligen belönade då de höll sig kvar vid Herren. 
Detta gäller nu också oss kristna.
I samma anda talar Petrus i sitt brev då han förmedlar vad han lärt genom Jesus. Alla lockelser i världen är inget värt i jämförelse med Kristi dyra blod.


Igår lyssnade jag på ett föredrag om biskop Ambrosius som levde på 300-talet. Skillnaden i levnadssätt mellan dagens biskopar och dåtidens stor. Martyrskap och avrättningar var vanliga på 300-talet. 
Men då landets styrande inte lyckades utplåna de kristna blev den kristna religionen nu i stället tillåten. Men bara på Kejsarens villkor. Mycket gott har gjorts när det gäller skolor, sjukvård och omhändertagna. 
Tyvärr finns fortfarande för mycket av bestämmande från icke pånyttfödda människor.
Vare sig du tror eller inte så läste jag idag från Jes 1:1-9 och Matt 7:21-29
Profeten Jesaja fick genom Herren uttrycka sin besvikelse över sitt folks olydnad. De utövade sin religion väl på det yttre planet men hade inte sitt hjärta åt Herren Gud.
Något liknande sa också Jesus: Inte får var och en komma in i himmelriket som säger: ”Herre, Herre” till mig, utan den som gör min himmelske Faders vilja.


Jag har för vana att läsa något ur Bibeln och liksom känna att Jesus med sin ande är mig nära.
Kanske någon mer känner igen sig
Dagens läsning hämtade jag från 1 Petrus 4:7-11 och Uppenbarelseboken 21:1-8
Många är de som är säkra på att det inte finns någon Gud. Trotts att ett flertal missbrukar Herrens namn. Det finns många av-gudar som för en tid kan tillfredsställa en människa.
De flesta av oss har sitt ursprung från icke troende. Men nu då tron på Kristus framträder blir också längtan till denna världen mindre. 
Den inbördes kärleken mellan de troende ökar behovet att också tänka på dem som lever i världen.


Tidigare idag läste och tänkte jag på vad som stod i första Petrus-brevet 2:11-17 och Uppenbarelseboken 11:1-2. Tala inte illa om någon och gör goda gärningar. 
Godtag mänskliga ordningar för Herrens skull. Bevisen var man ära, älsken de troende; frukten Gud och ären konungen.
Säger aposteln här.
Hur ska jag nu tänka på vad Johannes sa? Bokstavligt eller andligt? Eller både ock?Vet inte.
Det jag kan förstå är att de som inte respektera det Heliga får ha sin tid. Men till slut vinner det goda


Det är nu Allhelgonahelgen och jag läser från Jesaja 68:18-22, Hebreerbrevet 12:1-3, Matteus 5:13-16
Profeten Jesaja talar om tiden då ondskan är besegrad och Gud ska vara det sanna ljuset. I alla tider har och finns det människor som i sitt inre har en speciell lyskraft som härstammar från Messias.


Dagens läsning och tankar kring hämtade jag från Hosea 12:1-7, där profeten på Herrens uppmaning går till rätta med människor från olika stammar. 
För det är ju så en idag att även om vi tillhör en erkänt god familj och släkt, är det inte säkert att alla är av godo.


Dagens läsning är från Romarbrevet 12:17-21 och Uppenbarelseboken 4:1-11
Här påminner Paulus hur jag som kristen bör eftersträva att vara. Gör vad gott är inför var och en. Gör vad du kan för att hålla frid och fred. 
Om din ovän är hungrig – så ge honom att äta. Övervinn det onda med det goda.
Hur den himmelska världen är vet ingen jordisk varelse. Men det finns dock en och annan som fått en liten inblick i den. 
Gemensamt för dessa är det mäktiga, ljusa glädjefulla och tacksamma inför Gud och det slaktade lammet som nu lever och gör gott.


Idag läste och tänkte jag på vad som står i 2 Thess 3:6-13 och Upp 2:8-11

Så länge jag har möjlighet vill jag vara till någon nytta och lära av goda föredömen.

Då det gäller uppmaningen till min församlings-
församlingstillhörlighet, vill jag först se mina brister innan jag eventuellt ser någon annans fel.


Kvällens och morgonens läsning har jag hämtat från 2 Mos 15:22-27, Gal 5:16-26
Livet går vidare, heter det efter en sorg. Det gör det i yttre avseende men inte på det inre planet.
Moses förde folket ut öknen för att Gud där skulle undervisa dem om lag och rätt.

Lyssna till Herrens röst så vi inte blir överbevisade om synd


Jag har just nu tagit en promenad till källsorteringen och vill nu återge något av morgonens läsning från Matteus 6:1-4 och Galaterbrevet 3:15-18.
Först säger Jesus här att jag inte ska skryta över alla goda ting jag menar mig utföra. Nej, det skulle vara alltför genant. Allt det goda kommer från Herren.
Sedan sa Paulus att den troende är friköpt från lagens förbannelse. Löftet från Gud som gavs till Abraham, gäller nu också oss som kommit till tro på Jesus Messias


Idag måndag 23/9 läste jag Gal 1:1-5 och Heb 11:1-10 som handlar om att tro. En tro och övertygelse om att Gud är närvarande. Paulus uttrycker det med stor och tacksam glädje.
Tro och tacksamhet, nu och då har sin upprinnelse från Messias/Jesus.


I dag måndag läste jag vad Predikaren och Paulus skrev en gång i tiden skrev i Pred 4:17-5:6 och Rom 6:18-23. Lika aktuella idag

Tro och handlande när det gäller det goda hör alltid ihop. Tänk och lyssna först innan beslut fattas.
I tro är en kristen fri från denna världen men slav under Jesus Kristen, sa Paulus. 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny