Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Arkiv

Här finns tidigare inlägg under "Dagbok"


Det är nu drygt en vecka sedan jag återgav min syn på dagens läsning enligt Bibelplanen(egentligen är den från i fjol). Först läste jag i Joh- 4:15-26 därefter i Apg2:32-40. 
Jesus satt och vilade sig vid en brunn då en kvinna nalkades för att hämta vatten. Ett möte som i detta läge endast var känt av Jesus hur det skulle sluta. Så kan det vara 
nu också att Jesus var på en plats utan att vi visste om det och som sedan förvandlade hela livet för oss. Så läser jag då vidare till Apostlagärningarna och finner att också
 Petrus med de sina mötte Jesus på en bestämd plats. Glädjen blev stor.


Igår var jag och lyssnade på tänkbara orglar. I hopp att finna någon som kan ersätta de trasiga som finns i den kyrka jag tillhör. Idag läste jag i Hosea 10:1-15 och Romarbrevet 9:14-26. Finns det något sammanhang mellan dessa händelser och hur är läget idag?
Israel var ett frodigt vinträd, som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, dess flera altaren gjorde han sig; ju bättre det gick hans land, dess präktigare stoder reste han. Så börjar vers 1 hos Hosea. Gud hade en gång utvalt Israel därför att han älskade dess folk. Men alltför många såg hellre på sina grannar med alla dessa avgudar. Är det inte något av detta nu också, då Gud genom Jesus visat och sagt enligt Skriften, att han älskar oss? Om det som står skrivet här enligt profeten Hosea, tycks Paulus svara med: ”Inte alla av Israel var rätta israeliter” Men alla kan bli rätta israeliter om vi förlitar oss på Guds nåd genom Kristus.


I dag på morgonen var jag till doktorn och fick veta benmärgsprovet visade en hel del KLL-cancerceller och nu sent på kvällen försöker jag återge något av Bibelläsningen från Hos 3:1-5 och Joh 1:19-28. Först handlade det om olydnad och otacksamhet. Trots allt gott Herren gjort och gör för oss. Detta till stor sorg hos Fadern. Johannes döparen däremot, tror jag gladde Herren desto mer. Någon mer ödmjuk människa får man leta efter. Minnet efter honom och Jesus lever vidare. Till skillnad mot dem som dödade Jesus och Johannes och inte ville lyssna till sanningen.


Dagens läsning hämtade jag från Am 8:11-14 och Luk 7:36-50.
Båda dessa texter från Guds ord var aktuella då de skrevs och gäller även nu. En hunger att få höra Herrens ord kommer alltid att finnas. Men de söker via människor i stället för att vara ärliga och av hela sitt hjärta be och söka i Bibeln.
När jag sedan läste i Lukas 7:36-50 – finner jag där något som jag inte tänkt på tidigare. Och det är att alla människor behöver förlåtelse. Det förstår dock inte alla. Farise´en och alla andra som inte har någon större anledning att be om ursäkt, ger Jesus här ett exempel på. En farisé inbjöd Jesus till en måltid hos sig. En kvinna från staden, som hade rykte om sitt levnadssätt fick höra var Jesus befann sig och kom nu dit Jesus var. Kvinnan sate sig vid Jesu fötter och vätte dem med sina tårar och smorde den med olja och torkade Jesu fötter med sitt hår. Men fariséen sa vid sig själv: ”Vore denne en profet, så skulle han känna till att hon är en synderska”. Men på denna reaktion ställde Jesus, genom en liknelse, en fråga till fariséen om en skuld som två personer hade. Båda fick sin skuld efterskänkt. Den ene var skyldig 10 gånger mer en den andre. Vem kommer att älska utlånaren mest, frågade Jesus. En person som inte tycker sig ha något större behov av Jesus, älskar honom betydligt mindre än den som t.ex. blivit befriad från droger och annat. Den pånyttfödda människan vill också i sin glädje visa vad hon varit med om.


I dag på Annandag Pingst var jag inte i kyrkan eftersom att det numera är en vanlig vardag. Vi hade gudstjänst nu på kvällen. Av olika anledningar var jag inte där heller.
Texterna som lästes finns dock under Gudstjänst


Idag läste jag från 2 Mos 3:13-29 och Heb 11:8-22. Det är nu mer än 10 timmar sedan jag läste dessa texter. Och ska jag vara ärlig så har jag glömt vad det handlade om. 
Jag skulle tro att många av oss av olika anledningar har svårt att minnas. För stunden går det bra. Men sedan kommer så mycket i det vardagliga som känns angelägnare. 
Men syftet med en andakt och meditation innan allt annat som behöver göras, är ju att få kraft och känna att Herren är med i det som jag sedan kommer att utföra. 
Just nu vid 22-tiden då jag lyssnade på nyheterna, mindes jag att Hebreerbrevet handlade om tro och Guds löften. En tro som handlar om en annan värld än den vi lever i nu. 
Vad vill då Gud att jag ska tänka på när det gäller 2 Mos 3? Jo att Herren är en Gud för levande och att Han alltid är, densamme.


I dag läste och tänkte jag på det som står i 2 Mos 17:1-7, Apg 10:42-48, Joh 6:44-47
Den gemensamma tråden är här som alltid Messias. Gud lovade att vara med sitt folk på den väg Han hade utstakat. Men i prövningens stund, i detta fall hungern, misströstar majoriteten. Mitt i människans uppror och tvivel, befinner sig dock vår Herre med sitt lugn och ger oss sitt goda råd.
I Aposlagärningarna 10:44-46. står något intressant, nämligen att de som inte tillhörde Gudsfolket fick Helig Ande innan de blev döpta i vatten. Sedan sa Petrus: 
Inte kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de har undfått den helige Anden? Till sist säger huvudpersonen själv, som är Jesus Kristus – 
att ingen kan komma till honom om inte Fadern har gjort det möjligt


Jag skulle ha skrivit något om min Bibelläsning i går men gör det nu på grund av att jag inte hunnit.
Betraktelsen hämtade jag från Heb 7:23-28 och 1 Joh 4:1-6. Innan Jesus kom och upprättade allt genom sin död och uppståndelse behövdes många präster. Nu däremot har vi en överstepräst. Skild från syndare och upphöjd över himmelen. Mina älskade, sa Johannes i sitt första brev, tro inte allt som sägs. Pröva allt genom Guds ord. Jesus Kristus var fullt ut människa


Det är måndag och efter ett par veckors förkylning med hosta vill jag nu dela med mig av något viktigt från dagens läsningar från Mark 1:32-39 och Heb 4:1-13. 
När Jesus var hemma kom många till honom då det började mörkna. Sedan innan det börja ljusna gick Jesus ut  för att bedja och planera så att allt fler skulle få del av budskapet.
 Inte i första hand att människor skulle bli botade från sina åkommor. Men få syndernas förlåtelse och därigenom bli fria människor.


Tidigare idag studerade jag vad som står i andra Mosebok 15:19-21 och i Hebreerbrevet 1:1-4
Redan innan Jesus synliggjordes fanns hans Ande i lovsången såsom profetissan Mirjam då hon tillsammans med kvinnorna sjöng och dansade. 
”Sjöng till Herrens ära, ty högt är han upphöjd”
 Och läser sedan Heb 1:1-4 om Jesus Kristus som är orsak till denna lovsång och glädje 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny