Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Arkiv

Här finns tidigare inlägg under "Dagbok"


Dagens läsning och betraktelse är från Joh 6:29-35, Joh 13:31-38.
Det som hänt är att Jesus har mättat många människor med bröd och fiskar. Men då Jesus lämnat folket söker de honom inte i första för det andliga och eviga utan för det lekamliga. 
Här betonar också Jesus att han bara gör det som Fadern vill.
I Johannes kapitel 13 verserna 31 t.o.m. 38 sa Jesus efter vid sin sista måltid tillsammans med lärjungarna ha räckt Judas Iskariot det doppade brödet: ”Nu är människosonen förhärligad, och Gud förhärligad i honom” Kan tyckas mycket märkligt ur mänsklig synvinkel. Men Gud såg genom Sonen segern som människa inte såg då. Allt som därefter skett och sker i tro på Jesus Kristus Messias förhärligar Fadern. Men den som utför den goda handlingen är inte själv medveten om vad hon/han gjort eller kan inte se det som något speciellt.


Återigen läser jag texterna Luk 14:25-35, Joh 12:20-26 som också lästes förra året. Jag har inte tittat efter vad jag skrev då. Men förmodligen ser jag det hela i ett nytt ljus. 
Så är det med Guds ord. Det är färskvara. I vers 26 säger Jesus: ”Om någon kommer till mig, och han där
vid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill också sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.” Hur ska detta kunna förklaras med tanke på vad Gud och Jesus har sagt om kärleken? I det här fallet vill jag översätta med att jag själv mina närmsta får inte komma före den som kan frälsa mig. En lärjunge till Jesus vet då också hur hon/han ska vara mot sin närmsta. Allt ligger i Guds hand.
 
Låt oss nu också se vad som står skrivet i Johannes 12 20:26. Jo där talades det om några greker som gärna ville se Jesus. Jesus själv svarade dem genom en liknelse vad hans egentliga uppdrag var här på jorden. Jesus sa: ”Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt.” Sädeskornen innehåller i stort sett alla näringsämnen som människan behöver. Det vet alla som håller på med brödbak.


Läsning för dagen är 1 Mos 37:3-35, Joh 11:1-16. Först handlar texten om Josef och hans bröder. Josef som var den yngste av Israels söner och var också favoritbarnet. 
Detta är känt även i modern att en viss populäritet kan skapa ont blod. Här hade det gått så långt att bröderna överlade att dräpa sin broder. Som väl var kom de på bättre 
tankar och bestämde sig i stället att göra sig av med Josef genom att sälja honom. Som de flesta av oss redan vet så slutade allt väl för alla inblandade. Här besannas 
också att vad människor kan tänka ut ont, kan Gud vända till något gott.
 Johannes beskriver en annan avundsjuka som Frälsaren Jesus fick känna.


JI dag läste jag 5 Mos 27:1-10 och 2 Thess 3:1-5 som ju bör ha vissa beröringspunkter.
I både den äldre och nyare skriften gäller att en viss person är utsedd av Herren Gud att förmedla Guds vilja. Dessa ledare skall i sin tur säga församlingen vad Herren sagt. 
Men nu då de flesta av oss har möjlighet att undersöka vad som står skrivet, är det viktigt att också göra detta.
När jag nu tittar närmare på texterna finner jag budskapet från Herren är att hålla sig Buden. Men eftersom människan fullt ut inte klarar detta, har nu Jesus Messias gjort detta.


Jag läste tidigare i dag från 5 Mos 18:9-22 och Luk 13:31-35, som handlar om Messias i gamla tider och Jesus Kristus i nya tider. 
Det som var och gäller nu, är att lyda den sanne och ende Gud och inte lockas till allehanda andra gudar. För stunden finns många beten som lockar. Men de leder till fördärv.


I dag är det tisdag och läste i femte Mosebok 15:1-11 och Hesekiel 33:30-33. Gud har omsorg om alla människor. Till början med visades först genom ett utvalt folk. Men genom att människa också är född med en egen vilja, var hennes vilja inte alltid i överensstämmelse med Guds goda vilja. Men den som följer Herrens vilja, utlovas välsignelse.
 
I Hesekiel står något som verkar aktuellt. ”Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan stå blott efter egen vinning.


Jag brukar läsa i ”Dagens lösen” men årets upplaga är inte tillgängligt, därför använder jag mig av 2018 års upplaga och läser 5 Mos 5:23-33, 2 Kor 3:9-18.
Den första frågan blir: Vad vill Herren säga mig?
Det får aldrig bli ett tvång eller ett måste att läsa Guds ord. Det skall finnas behov och glädje att uppleva Jesu närhet. En gång i tiden utvalde Herren ledare och profeter som sedan skulle föra Guds Ord vidare till sitt folk. Nu i denna stund vill jag vara koncentrerad och lyssna inåt hellre än att vara okoncentrerad i flera minuter för att sedan ha glömt allt. Det som består har ett evigt värde.


Tid och för lite ork har hindrat mig från att återge något från Bibelbetraktelser den senaste tiden. Men idag lördag 19/1 2019, läste jag i Romarbrevet 12:1,2 som började med en uppmaning från Paulus till de kristna bröderna att handla på sådant sätt som är i överensstämmande med Guds vilja.
Då som nu finns mycket att lockas till som inte är välbehagligt enligt Kristus. Det gäller inse vad som ger mig störst behållning. Den tillfälliga som varar en liten tid eller den som består, växer till och förnyas. Kristliga vanor såsom bön och gudstjänst är en god vana. Men inte då det sker vanemässigt utan att vara medveten om Herrens närvaro.


Idag är det Trettondedag Jul och jag var i kyrkan och lyssnade till texterna Matteus 2:1-12 men också till Jesaja 60:1-6 samt 2 Kor. 4:3-6
Hundratals år innan Jesus föddes fick profeten Jesaja genom Guds Ande veta att något stort skulle ske då han sa: ”Skaror av kameler skall övertäcka dig, kamelfålar från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma, guld och rökelse skall de bära och skall förkunna Herrens lov.”
Läser jag så vidare i 2 Korintierbrevet får jag veta att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.
Härefter kommer Evangelietexten enligt Matteus 2:1-12, som många av oss är bekanta med.
Allt som står i Bibeln och pekar på Messias – Jesus Kristus måste läsas utifrån en hjälp av Guds Ande. Det måste alltså vara i överensstämmelse med min själ och ande. I annat fall blir mycket av budskapet omöjligt att förstå. Här kan var och en av oss komplettera med varandra i våra upptäckter.
Vad jag kan se och förstå skall inte texterna ses boktavligt och konkret på. Såvida det inte uttryckligen sägs om namn eller plats såsom klart och tydligt anges Hos Matteus.
Inom de kristna ger dessa och många fler texter, liv och innehåll.  Som sedan gör dagliga arbetsuppgifter mer glädjande att utföra.


Läsning på nyårsafton är Klag 3:22-26, 1 Pet 1:22-25
Mitt i Klagovisorna står det om Guds nåd. ”Herrens barmhärtighet är var morgon ny.” För den människa som nyligen varit med om något svårt, kan denna mening om barmhärtighet tyckas svår och som ett slag i ansiktet. Men i första hand betyder barmhärtighet här ett inre stöd och hjälp från Herren. Det vill säga, vi förnimmer Herren Jesu närvaro inom oss. Sorg och svårigheter har sin tid men i tro ger Herren Gud oss ny styrka. Samtidigt ska vi naturligtvis stötta varandra där vi så kan.
Petrus säger här att Evangeliet är ett glatt budskap. Något att tänka på inför det nya året!
”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka” Jes. 30:15b


Idag är det söndag december 30 och normalt brukar jag gå tillkyrkan. Men denna dag är jag hemma och läser dagens texter. Jag har även lyssnat något till radions gudstjänster.
 
Enligt ”Dagens lösen” läser jag 2 Mos 1:15-21, 2 Tim 3:14-15, Mark 10:13-16
 
Gemensamt för texterna här är människors tillfälliga makt och Guds eviga makt och löften.
 
Farao kunde på sin tid göra vad som helst för att inte förlora sin makt och Herodes tillät ingenting hota sin maktposition. I sin ondska fick små oskyldiga barn sätta livet till. 
Tyvärr har och finns liknande ondska kvar i världen. Barnamorden var fruktansvärda och lätt att förstå om ingen mor ville låta sig tröstas, som det står. 
Men Gud säger att de ska upphöra med sin gråt, ty de ska få lön. Det finns en djup hemlighet i Guds ord här som handlar om Guds frälsning för hela mänskligheten. 
Med Jesu hjälp kan vi gå vidare i livet, till det verkliga livet. 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny