Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Arkiv

Här finns tidigare inlägg under "Dagbok"


Idag läste och tänkte jag på vad som står i 2 Thess 3:6-13 och Upp 2:8-11

Så länge jag har möjlighet vill jag vara till någon nytta och lära av goda föredömen.

Då det gäller uppmaningen till min församlings-
församlingstillhörlighet, vill jag först se mina brister innan jag eventuellt ser någon annans fel.


Kvällens och morgonens läsning har jag hämtat från 2 Mos 15:22-27, Gal 5:16-26
Livet går vidare, heter det efter en sorg. Det gör det i yttre avseende men inte på det inre planet.
Moses förde folket ut öknen för att Gud där skulle undervisa dem om lag och rätt.

Lyssna till Herrens röst så vi inte blir överbevisade om synd


Jag har just nu tagit en promenad till källsorteringen och vill nu återge något av morgonens läsning från Matteus 6:1-4 och Galaterbrevet 3:15-18.
Först säger Jesus här att jag inte ska skryta över alla goda ting jag menar mig utföra. Nej, det skulle vara alltför genant. Allt det goda kommer från Herren.
Sedan sa Paulus att den troende är friköpt från lagens förbannelse. Löftet från Gud som gavs till Abraham, gäller nu också oss som kommit till tro på Jesus Messias


Idag måndag 23/9 läste jag Gal 1:1-5 och Heb 11:1-10 som handlar om att tro. En tro och övertygelse om att Gud är närvarande. Paulus uttrycker det med stor och tacksam glädje.
Tro och tacksamhet, nu och då har sin upprinnelse från Messias/Jesus.


I dag måndag läste jag vad Predikaren och Paulus skrev en gång i tiden skrev i Pred 4:17-5:6 och Rom 6:18-23. Lika aktuella idag

Tro och handlande när det gäller det goda hör alltid ihop. Tänk och lyssna först innan beslut fattas.
I tro är en kristen fri från denna världen men slav under Jesus Kristen, sa Paulus. 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny