Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Arkiv

Här finns tidigare inlägg under "Dagbok"


Jag skulle ha skrivit något om min Bibelläsning i går men gör det nu på grund av att jag inte hunnit.
Betraktelsen hämtade jag från Heb 7:23-28 och 1 Joh 4:1-6. Innan Jesus kom och upprättade allt genom sin död och uppståndelse behövdes många präster. Nu däremot har vi en överstepräst. Skild från syndare och upphöjd över himmelen. Mina älskade, sa Johannes i sitt första brev, tro inte allt som sägs. Pröva allt genom Guds ord. Jesus Kristus var fullt ut människa


Det är måndag och efter ett par veckors förkylning med hosta vill jag nu dela med mig av något viktigt från dagens läsningar från Mark 1:32-39 och Heb 4:1-13. 
När Jesus var hemma kom många till honom då det började mörkna. Sedan innan det börja ljusna gick Jesus ut  för att bedja och planera så att allt fler skulle få del av budskapet.
 Inte i första hand att människor skulle bli botade från sina åkommor. Men få syndernas förlåtelse och därigenom bli fria människor.


Tidigare idag studerade jag vad som står i andra Mosebok 15:19-21 och i Hebreerbrevet 1:1-4
Redan innan Jesus synliggjordes fanns hans Ande i lovsången såsom profetissan Mirjam då hon tillsammans med kvinnorna sjöng och dansade. 
”Sjöng till Herrens ära, ty högt är han upphöjd”
 Och läser sedan Heb 1:1-4 om Jesus Kristus som är orsak till denna lovsång och glädje


Det har nu varit Skärtorsdag Långfredag och Påsk. I morgon är det Annandag Påsk.
Jag tänker nu på vad som står i Lukas 24:13-35. Det som hänt är att Jesus Kristus har dött för alla människors skull och för att förnya hela skapelsen. Vännerna till Jesus besökte graven där Jesus blivit lagd, så snart de kunde. Först var det en kvinna som fick möta den uppståndne därefter 2 män. En kort tid härefter var två lärjungar, med tungt sinne, på väg till en by som låg 2 mil från Jerusalem. Så kom en man och gjorde dem sällskap medan de undrar över allt som hänt med deras Mästare. I sin sorg såg de inte vem som gjorde dem sällskap. Men mannen frågar dem vad de går och samtalar om och vad som har hänt? Varpå lärjungarna säger till den främmande mannen vad som skett i Jerusalem. När de så har berättat allt, säger mannen: ”Förstår ni så lite? Måste inte Messias lida detta som skriften och profeterna sagt?” På grund av sin ledsenhet kunde de inte ta till sig vad de hörde men samtidigt fanns en obeskrivlig glädje inom dem när de bad honom att stanna kvar hos dem, eftersom det började bli sent. När han sedan tog brödet och välsignade det, öppnades deras ögon och de kände igen sin mästare Jesus. Men då försvann han.
I sin stora glädje skyndade de sig tillbaka till Jerusalem och berättade ivrigt för sina vänner vad de varit med om.
 
Många troende kristna kan berätta om hur deras svårmod blivit borttagna när de i sitt inre mött Jesus.


Det jag läste idag är hämtat från Joh 10:1-10, där Jesus ger en viktig liknelse. Den handlar om hur viktigt det är att inte låta sig luras. 
Många vill föra människor på fel väg. Vilket Jesus i denna liknelse om den gode Herden här säger. Många har genom olika religioner 
kommit innan Jesus framträdde här på jorden.


Det jag läste i dag var från 1 Mos 32:22-32 och Ef 1:1-10, som talar om Guds kärleksplan för oss människor. 
Alla människor får vara med om en ”brottningskamp” för att bli välsignade av Herren Gud. När välsignelsen står klart för oss, finns inga ord av tacksamhet till Jesus. 
Såsom Paulus till Efesierna här uttrycker det.


Läste i dag förra årets Annandags Påsk texter från Hes 37:1-10, Apg 10:34-43, Luk 24:13-35. Först handlar det om då Herren lät profeten Hesekiel se hur Gud kommer att väcka människor till liv för att sedan genom aposteln Petrus säga att Guds frälsning nu efter Jesu död och uppståndelse gäller alla människor. Hos Lukas läser jag hur Emmausvandrarna i deras sorg inte såg vem som var deras följeslagare.
Många kristna har säkert upplevt att de inte sett Jesus men helt plötsligt blivit medvetna om Honom och så fått ny energi.


I dag är det Jungfru Marie bebodelsedag. Innan texterna som berör detta läste jag Matt 26:6-13 och Joh 18:1-11. Påsken närmar sig och här handlar det om Jesu förberedelse. Men också om människorna omkring honom. Matteus börjar med: När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus. Underligt! Här var Jesus med sina lärjungar som vanligtvis var isolerad från människorna på grund av smittorisken. Hit kommer en kvinna och göt ut en dyrbar smörjelse över Jesu huvud. Hon brydde sig inte om huruvida hon skulle drabbas av spetälska eller ej. Hon var sannolikt kallad av Gud.
Om vi gör något Gud kallar oss till, så må människor säga vad de vill.
 
När jag sedan läser Johannes så har tydligen Jesus haft ett längt samtal med sina lärjungar då han nu är för sista gången på väg över Kidron till Örtagården. Här blev Jesus tillfångatagen och lärjungarna flydde. Petrus å sin sida tog till svärdet och högg så av höger öra på översteprästens tjänare. Det är inte lätt att veta om försvar eller anfall är rätta metoden
 


I morse läste och begrundade Bibeltexterna Joh 15:18-16:4 och Ef 2:11-16. Nu är frågan vad jag minns så här 10 timmar efteråt……..- Jag vill minnas att det var något om glädje och hat. Jag är tvungen att titta efter. ”Om världen hatar er, så tänk på att hon har hatat mig förr än eder”, sa Jesus
Det intressanta med det påståendet från Jesus är att alla människor som älskat det goda från det att den första människan blev skapad och så länge hon kommer att finnas till, gäller dessa ord. Jesus har genom Gud och Anden alltid funnits och verkat. Det stämmer också vad Paulus skriver i Efesierbrevet 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skall vandra i dem. Nu är vi ett i Kristus.


Dagens läsning och betraktelse är från Joh 6:29-35, Joh 13:31-38.
Det som hänt är att Jesus har mättat många människor med bröd och fiskar. Men då Jesus lämnat folket söker de honom inte i första för det andliga och eviga utan för det lekamliga. 
Här betonar också Jesus att han bara gör det som Fadern vill.
I Johannes kapitel 13 verserna 31 t.o.m. 38 sa Jesus efter vid sin sista måltid tillsammans med lärjungarna ha räckt Judas Iskariot det doppade brödet: ”Nu är människosonen förhärligad, och Gud förhärligad i honom” Kan tyckas mycket märkligt ur mänsklig synvinkel. Men Gud såg genom Sonen segern som människa inte såg då. Allt som därefter skett och sker i tro på Jesus Kristus Messias förhärligar Fadern. Men den som utför den goda handlingen är inte själv medveten om vad hon/han gjort eller kan inte se det som något speciellt.


Återigen läser jag texterna Luk 14:25-35, Joh 12:20-26 som också lästes förra året. Jag har inte tittat efter vad jag skrev då. Men förmodligen ser jag det hela i ett nytt ljus. 
Så är det med Guds ord. Det är färskvara. I vers 26 säger Jesus: ”Om någon kommer till mig, och han där
vid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill också sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.” Hur ska detta kunna förklaras med tanke på vad Gud och Jesus har sagt om kärleken? I det här fallet vill jag översätta med att jag själv mina närmsta får inte komma före den som kan frälsa mig. En lärjunge till Jesus vet då också hur hon/han ska vara mot sin närmsta. Allt ligger i Guds hand.
 
Låt oss nu också se vad som står skrivet i Johannes 12 20:26. Jo där talades det om några greker som gärna ville se Jesus. Jesus själv svarade dem genom en liknelse vad hans egentliga uppdrag var här på jorden. Jesus sa: ”Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt.” Sädeskornen innehåller i stort sett alla näringsämnen som människan behöver. Det vet alla som håller på med brödbak.


Läsning för dagen är 1 Mos 37:3-35, Joh 11:1-16. Först handlar texten om Josef och hans bröder. Josef som var den yngste av Israels söner och var också favoritbarnet. 
Detta är känt även i modern att en viss populäritet kan skapa ont blod. Här hade det gått så långt att bröderna överlade att dräpa sin broder. Som väl var kom de på bättre 
tankar och bestämde sig i stället att göra sig av med Josef genom att sälja honom. Som de flesta av oss redan vet så slutade allt väl för alla inblandade. Här besannas 
också att vad människor kan tänka ut ont, kan Gud vända till något gott.
 Johannes beskriver en annan avundsjuka som Frälsaren Jesus fick känna.


JI dag läste jag 5 Mos 27:1-10 och 2 Thess 3:1-5 som ju bör ha vissa beröringspunkter.
I både den äldre och nyare skriften gäller att en viss person är utsedd av Herren Gud att förmedla Guds vilja. Dessa ledare skall i sin tur säga församlingen vad Herren sagt. 
Men nu då de flesta av oss har möjlighet att undersöka vad som står skrivet, är det viktigt att också göra detta.
När jag nu tittar närmare på texterna finner jag budskapet från Herren är att hålla sig Buden. Men eftersom människan fullt ut inte klarar detta, har nu Jesus Messias gjort detta. 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny