Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

IDagens läsning att minnas är från 5 Mos 27:1-10 och 2 Thess 3:1-5 som säger mig/oss att Gud först gav sina regler till ett litet men bestämt folk. 
Egentligen fick bara en person veta Guds regler, som då var Guds lag. Och det var sedan Moses som skulle föra denna lag till Guds utvalda folk, 
som i sin tur skulle föra det vidare och som senare kom att uppfylldes genom Messias, Guds son Jesus. 
Men på grund av människans lust att följa sina egna lagar, blev det inte som Herren ville. Paulus sa: Tron är inte var mans. 
Men för den som lyssnar och tar emot – leder den till liv.
                                      

 

                 


          

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny