Dagbok - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Dagbok

Tidigare idag läste jag i Jes 14:1-23, Jes 25:1-8 som inte är helt lätt att förstå, tycker jag.
Kan det vara en ny jord och en ny himmel som det handlar om? Men sedan tycks det handla om fienden Satan som blir tillintetgjord. 
Kapitel 25 är lättare att förstå som handlar om upprättelse förlåtelse och glädje och en obeskrivlig tacksamhet.



 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny