Grunder - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Grunder

Matematik


Gränsvärden

En rät linje som skär en cirkel mellan två punkter sägs vara en sekant. Då sekanten vrider sig utefter cirkelns periferi och närmar sig en viss punkt p.
bildas en tangent. Se exempel nedan!När jag nu återigen repeterar derivatans grunder tittar jag återigen på uppgiften 2326 och kurvan y = f(x), där f(x) = 4x - X2
, är given. Jag ska sedan ange en ekvation för tangenten i den punkt på kurvan som har  x-koordinaten 1. Hur detta skall lösas återkommer jag till

Först ännu en repetition då det gäller K-värden såsom delta y genom delta x
  
Uppgift 2106  Beräkna i enkel form k-värdet(riktningskoefficienten) för de linjer som går genom
a) (p,q) och (q,p) 

b) (s,ks) och (s+h, k(s+h)

c) (x, xx) och (z,zz)

d) (t, tt) och (t+h, (t+h)(t+h)


 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny