Grunder - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Grunder

Matematik


Gränsvärden

En rät linje som skär en cirkel mellan två punkter sägs vara en sekant. Då sekanten vrider sig utefter cirkelns periferi och närmar sig en viss punkt p.
bildas en tangent. Se exempel nedan! 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny