Gudstjänsttexter - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Gudstjänsttexter

Arkiv

Fjärde Söndagen Efter Trefaldighet
Fria eller fälla
 
Sak 7:8-10 Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 
Rom 2:1-4 Vem ska försvara mig om jag dömer någon annan?
 
Joh 8:1-11 Att vilja sätta dit en människa utan att veta hennes bakgrund – är synd 
Tredje Söndagen Efter Trefaldighet
Förlorad och återfunnen
 
Jes 65:1-2 Mina tankar är icke era tankar, sa Herren
 
1 Pet 5:6-11 Genom tron håller Herren Jesus oss upprättade
 
Luk 15:11-32 Att söka följa Lagen eller att ta emot Nåden. Det är just frågan det
Andra Söndagen Efter Trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
 
5 Mos 7:6-8 Är vi Herrens utvalda?
 
1 Kor 1:26-31 Gud kallar på de som ingenting är
 
Luk 19:1-10 Gör allt för att komma Jesus nära!
  
Den Helige Johannes Döparens Dag
Midsommardagen. Skapelse och frälsning
 
Jer 10:11-16 Gud har genom sin vishet och förstånd skapat jorden
 
Apg 17:22-31 Människans sökande efter sanningen – finner hon bara genom Jesus Messias
 
Luk 1:57-66 Guds ord väger tyngre än mänskliga traditionen
 
Första söndagen efter Trefaldighet
Vårt dop
 
2 Mos 14:21-22 Ett Guds under är inte alltid synliga
 
Tit 3:4-8 Guds nåd genom Kristus är att lita på
 
Joh 1:29-34 Jesus visade vägen för oss genom sitt dop.

Annandag Pingst
Andens vind över världen
 
Hes 11:19-20 Herren har lovat att hans folk skall bli ETT
 
Apg 11:19-26 Död åt dem som tror på Jesu uppståndelse, sa Guds fiende.
Halleluja, sa de första Kristna.
 
Joh 6:44-47 Att tro på Gud Fadern är också att tro på Jesus
 

Sjätte Söndagen Efter Påsk
Kristus och Anden
 
5 Mos 31:6-8 Herren överger oss inte
 
Rom 8:31-39 Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre
 
Luk 11:11-13 Herren ger dem som tror på Jesus Kristus det vi bäst behöver.

Pingstdagen
Den Helige Andes utgjutande
 
1 Mos 11:1-9 Språkförbistringen är många gånger till skada för människan
 
Apg 2:1-11 Alla sanna kristna förstår varandra
 
Joh 14:15-21 För den troende finns alltid en hjälp
Kristi Himmelsfärds Dag
Herre över allting
 
Ps 110:1-4 Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här.(Melodi finns till orden)
 
Apg 1:1-11Jesus lyftes upp i höjden
 
Matt 28:16-20 Jesus sa och säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.”
 
Bönsöndagen
Bönen
 
Jes 55:6-7 Ta vara på tillfällen som Herren ger
 
1 Joh 5:13-15 ”Ske din vilja, såsom i Himlen så ock på jorden”
 
Luk 11:1-10 Först förlåter vi av hjärtat sedan ger vi oss hän till den hängivna bönen

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny