Gudstjänsttexter - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Gudstjänsttexter

Arkiv
Här finns en del av tidigare publicerade texter


 
Nyårsdagen
I Jesu namn

4 Mos 6:22-27 Herren vill välsigna och vara oss nådiga och ge oss fred

Heb 13:5-8 Pröva allt som sägs huruvida det stämmer med Ordet.

Joh 14:13-14 Jesus lovar bönesvar då vi ber efter Guds vilja

Söndagen efter Nyår
I Faderns hus kan

Jes 6:1-8 Att få himmelska uppenbarelser kan inte alla att klara av att få

Julnattsmässa
Den heliga natten

Jes 9:2-7 Många vandrar i mörkret men ljuset är närmare än vi tror

Heb 1:1-6 Så kom då vår efterlängtade Messias på ett sätt vi inta hade räknat med.

Luk 2:1-14 Vid den bestämda tiden föddes Jesus, Messias . ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”


Fjärde Söndagen i Advent
Herrens moder

Jes 52:7-10 Räddningen närmar sig

2 Kor. 1:20-22 Inom oss vet vi att Jesus lever

Luk 1:39-45 Allt som har en mening kommer att uppenbaras


Tredje Söndagen i Advent
Vägröjaren

Jes 33:14-16 Profetia om Messias

Gal 3:14-16 Det vi inte kan, gör Jesus åt oss.

Luk 3:1-15 En Frälsare är i annalkande

Andra Söndagen i Advent
Riket som kommer

Joel 2:30-32 Herren räddar de sina

Heb 10:35-39 Löftena kunna ej svika

Mark 1:14-15 För Gud är 1000 år som en dag och en dag som 1000 år
Nu är tiden för omvändelse

FÖRSTA ADVENT
Ett nådens år

Sak 9:9-10 En rättfärdighet utan dess like

Upp 3:20-22 Öppna ditt hjärtas dörr

Matt 21:1-9 Herren behöver dig. Se, din Konung kommer till dig


Domssöndagen
Kristi återkomst

Jes 65:17-19 Det förra finns inte mer. Men Guds löften lever vidare.

2 Pet 3:8-13 Herren vill inte att någon skall gå förlorad

Matt 13:47-50 Gud vet vad han gör och Kristus är vårt stöd.

Söndagen Före Domssöndagen
Vaksamhet och väntan

Sef 3:8-17 En hemlighet blev profeterad

2 Kor 13:5-9 Det är Gud som dömer och Jesus som ger nåd

Luk 12:35-40 Hjälp mig Herre att alltid vara beredd

Tjugoförsta Söndagen Efter Trefaldighet
Samhällsansvar

1 Mos 4:8-12 Gud uppfostrar människan. Men hon säger: ”Vad har du med mig att göra”

Jak 2:1-8 Gud har skapat alla människor och gett henne en fri vilja

Matt 7:12 Gör det lilla du kanAlla Helgons Dag
Helgonen

Jes 60:18-22 Ondskan är besegrad

Heb 12:1-3 Många har vitnad i ord sanning om livet med Jesus

Matt 5:13-16 Det går inte att dölja vår tro – vare sig den är uppbygglig eller nedbrytande


Alla Själars Dag
Vårt eviga hopp

Dan 12:1-3 Guds löften om en rättvis dom

1 Kor 15:35-49 Vår mänskliga logik stämmer inte med den himmelska

Joh 6:37-40 Uppståndelsen är oss alltid nära. Hur beredda är vi?

Tjugonde Söndagen Efter Trefaldighet
Våra hem

1 Mos 48:8-22, 15-16 Gud utvalde åt sig ett folk. Ett trons folk

2 Tim 1:3-5 Jag minns min mor och mormor som varmt troende människor

Mark 10:13-16 Det enda jag har att ge Jesus Messias är min barnsliga tro

NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Trons kraft

1 Mos 9:8-17 Intill slutet kommer Guds nåd att gälla

Heb 11:1-3 , 7-10 Det finns skäl som gör en människa troende

Joh 9:1-7, 24-39 En blind tro betyder att tro på Gud

Artonde Söndagen Efter Trefaldighet
Trons lydnad

5 Mos 30:19-20 Älska Herren din Gud
Rom 10:1-4 Mina fel överlämnar jag till Kristus
Mark 10:17-27 Mörkret faller lätt över en människa. Men nåden skänker ljuset

Tacksägelsedagen
Lovsång


1 Krön 16:6-12 Tacka och sjung till Herrens ära

Upp 5:11-14 En obeskrivlig glädje väntar på dem som tror

Matt 15:29-31 Ett tillfrisknande väcker tacksamhet och glädje till Herren


Femtonde Söndagen Efter Trefaldighet
Ett är nödvändigt

5 Mos 4:29-31 Sök och du skall finna

Apg 4:32-35 Behovet att få ge är en kristlig grund

Luk 4:32-35 Var rädd om själens goda

Kristi Förklarings Dag
Jesus förhärligad

2 Mos 34:27-35 Det gamla förbundet kom via Moses: det nya det nya förbundet är uppfyllt genom Jesus Kristus

2 Pet 1:16-18 Sanningens röst kan ingen utplåna

Matt 17:1-8 Att få en liten inblick av det himmelska kan vara skrämmande för oss jordiska varelser


Nionde Söndagen Efter Trefaldighet
Förvaltare

Jes 10:1-3 Människans själviskhet är blind för nöden

1 Joh 3:13-18 Giv utan att få något tillbaka
Luk 12:42-48 Att få ett förtroende utan Kristus – är vanskligt

Den helige Mikaels dag
Änglarna

5 Mos 33:26-28 Ingen kan jämföras med Gud
Upp 12:7-12 Tiden är kort för dem som inte har någon Tro

Matt 18:1-10 Enligt Jesus Kristus är den störst som är beroende av Honom
Änglarna vakar över de små

Tolfte Söndagen Efter Trefaldighet
Frihet i Kristus

Jes 48:20-21 Låt dig inte sitta fången, när du kan göra dig fri

Gal 4:31-5:6, 13-14 Betalningen är given och jag är fri

Joh 8:31-36 Jesus Kristus befriar en människa från synd och själviskhet

Fjortonde Söndagen efter Trefaldighet
Enheten i Kristus

Hes 37:15-22 Föreningen mellan människor kan bara ske genom Herren

Ef 2:17-22 Grunden för enhet är Kristus Messias

Lukas 22:24-27 Att få tjäna är en ynnest

Trettonde Söndagen Efter Trefaldighet
Medmänniskan

5 Mos 10:17-19 Var öppen för att hjälpa

Rom 13:8-10 Kärleken är lagens uppfyllelse

Matt 5:38-48 Lyssna även på den som har något emot dig
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny