Gudstjänsttexter - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Gudstjänsttexter

Arkiv
Fjärde Söndagen Efter Påsk
Växande i tro
 
Jer 17:5-8 Förtrösta er icke på människor. Men välsignad är den som förtröstar på Herren
 
Gal 5:16-24 Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet och självbehärskning
 
Joh 15:10-17 Jesus säger: ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”
 

Tredje Söndagen Efter Påsk
Vägen till livet
 
Job 19:25-27 Jag vet att min befriare lever
 
2 Kor 4:16-18 Jag riktar blicken mot det osynliga
 
Joh 14:1-12 Jesus förkunnar för oss vem Fadern är

Andra söndagen efter Påsk
Herren vår herde
 
Ps 23:1-6 Herren beskyddar och bevarar mig genom livets alla skiften
 
Heb 13:20-21 Må det som behagar Jesus få förverkligas i oss
 
Joh 10:1-10 Den som inte tror att Messias Guds son är den rätte herden – är en tjuv

Annandag påsk
Möte med den uppståndne
 
1 Sam 2:6-8 Ske Herrens vilja och jag gör vad jag själv kan efter min förmåga
 
Kol 3:1-4 Medan jag sköter mina plikter här på jorden är blicken också mot himlen
 
Luk 24:13-35 Det är inte alltid som jag förstår vem som gör mig sällskap
 

Påskdagen
Kristus är uppstånden
 
Jes 25:8-9 Se, där är vår Gud
 
Apg 13:32-35 Jesus har stått upp från de döda
 
Joh 20:1-10 Hoppet är det sista som överger människan
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
 
 
2 Mos 12:21-28 När Heren se blodet, skall Han gå förbi
 
1 Kor 11:20-32 Vid den heliga Nattvarden skall alla vara lika i Kristus
 
Joh 13:1-15 Den sista måltiden tillsammans med Jesus här på jorden,
bekräftar att Jesus Messias är en förlåtande Gud.


Långfredagen
Korset
 
Jes 53:3-7 Alltför många människor har aldrig hört eller läst om Honom som var föraktad och övergiven av människor.
 
Heb 4:14-16, 5:7-10 Jesus visste vad det innebar att vara människa och uppfyllde allt som krävdes för att föra människan till himlen
 
Matt 27:32-56 Jesus, judarnas konung, blev korsfäst för att han sa sanningen.
 
Palmsöndagen
Vägen till Korset
 
2 Mos 13:6-9 Se inte tillbaka när du är på väg till det verkliga målet
Fil 2:5-11 Alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära
Joh 12:1-16 På något vis vill vi visa vår tacksamhet
 
Femte Söndagen i Fastan
                      Försonaren
 
 
Jes 43:23-25 Guds löften kunna ej svika
 
Heb 9:11-12, 15 I och med Jesus Kristus, bröt en ny tid in för dem som tror
 
Matt 21:33-43 Ödmjukhet går före säkerhet
Midfastosöndagen
Livets bröd
 
2 Mos 16:11-15, 31,35 Herren vet vad vi behöver
 
1 Pet 2:1-3 Det märks vilka som fått smaka av Herrens godhet
 
Joh 6:24-36 Vad gör vi om inte samhället förser oss med vårt dagliga bröd?
Jungfru Marie Bebådelsedag
Bebådelsen
 
Mik 5:2-4 Från det ringa utväljer Gud vad som stort skall bli
Rom 4:18-21 För tron är ingenting hopplöst
Luk 1:39-45 Redan i moderlivet hade i andelivet, Jesus och Johannes kontakt med varandra.

Tredje Söndagen I Fastan
Jesus och ondskan
 
Sak 3:1-5 Den onde får sitt straff och den rättfärdige blir befriad
2 Kor 12:7-10 Min stöddighet är beroende av Guds nåd
Luk 4:31-37 Många säger indirekt till Jesus som de säger sig inte tro på: Vad har du med mig att göra?
 
Andra Söndagen i Fastan
Den kämpande tron
 
1 Kon 19:1-8 När Gud är oss nära, är vi starka. Men annars är vi svaga och rädda
 
1 Kor 10:12-13 Utan bön och Bibelläsning kan vi inte stå emot prövningar
 
Luk 7:36-50 Jesus Messias ser vad som finns i en människa

Askonsdag
Bön och fasta
 
Jes 58:4-8 Fasta innebär att vara till hjälp där vi kan
 
Jak 2:14-17 Tro föder gärningar
 
Matt 6:16-21 Om jag fastar måtte bara Gud se det
 
 
Första söndagen i Fastan
Prövningens stund
 
1 Mos 4:3-7 Synden är alltid nära men jag skall råda över den
 
Jak 1:12-15 Herren Jesus skyddar oss mot det onda.
 
Matt 16:21-23 Människors tankar kan ibland vara förediska.


Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
 
4 Mos 21:4-9 Förs var ormen en orsak till död sedan blev den död och upphängd till att ge liv.
 
2 Kor 5:18-20 Vid problem. Bed till Jesus.
 
Joh 12:20-33 Det lilla oansenliga blev till liv och räddning.

Sexagesima
Det levande ordet
 
Am 3:7-8 Efter att ha läst Skriften kan jag också förstå sanningen i det som sägs
 
Rom 10:13-17 Förkunnaren skall förmedla Kristi Ord.
 
Joh 7:40-52 Sanningen glädjer somliga men ogillas av andra  

Septuagesima
Nåd och tjänst
 
5 Mos 8:7,11-18 Det är lätt att glömma Gud när vi fått det bra.
 
Fil 1:3-11 Tacka Gud för alla medarbetare
 
Luk 17:7-10 Skyldigheten är ibland större än rättigheten
 

Fjärde Söndagen efter Trettondedagen
Jesu makt att hjälpa
 
Job 38:1-11 För den som litar på Gud samverkar allt till det bästa
 
Jak 5:13-16 Be för varandra att ni skall bli botade
 
Joh 5:1-14 Vill inte alla människor vara friska?

Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
 
5 Mos 4:9-13 Det som en gång blev skrivet på sten är nu på allas samveten.
 
1 Tim 6:13-16 Det lilla ljus vi har – ska en gång lysa klart
 
Luk 2:22-32 Ett ljus till den väntande och en glädje till Guds folk

Tredje Söndagen Efter Trettondedagen
Jesus skapar tro
 
Jes 45:22-24 Det finns många gudar men bara en Gud med evig makt
 
Gal 2:19-21 Kristus vill leva i oss – vill vi det också?
 
Joh 4:27-42 Jesus talar ett språk som bara vissa av oss kan förstå
 

Andra Söndagen Efter Jul
Jesus visar sin härlighet
 
Jer 17:12-14 I hjärtat är min helgedom
 
Upp 22:16-17 Jesus sänder sin ängel till oss
 
Joh 4:5-26 Alla troende har sin bestämda mötesplats. Hur formar den mötesplatsen oss?
 
Första Söndagen  Efter Trettondedagen
Jesu dop
 
Jes 42:1-7 De stora och mäktiga har sin tid. Se små har all tid
1 Pet 3:18-22 Vatten är livsnödvändigt
Luk 3:15-17, 21-22 Johannes döparen och Jesus ger oss exempel från jorden så vi kan ana den andliga betydelsen och innebörden av Jesu undervisning.


Nyårsdagen
I Jesu namn
 
Klag. 3:22-26 Herrens nåd är var morgon ny för den som söker Honom
 
Apg. 10:42-43 Den största och verkliga makten finns, i Jesu namn.
 
Luk. 13:6-9 Här handlar det om Guds oändliga tålamod.

Söndagen Efter Jul
Guds son och Guds barn
 
Jer 31:15-17 Ditt verk skall få sin lön, säger Herren
 
Gal 3:23-29 I Lagen är vi bundna men i Nåden är vi fria genom Kristus
 
Matt 2:13-23 För en kort tid kan Jesus tyckas vara borta.

Juldagen
Jesu födelse
 
Jes 9:2-7 Frälsningen kommer från Herren Messias
1 Joh 1:1-4 Det vi sett och hört – kan ingen ta ifrån oss.
Luk 2:1-20 Jesu födelse skedde vid en av Gud bestämd tidpunkt

Annandag Jul
Martyrerna

Jer 20:7-11 Att säga sanningen har alltid sitt pris
Apg 7:59-8:8 Den onde är blind då hon tror sig ha segrat
Luk 17:49-53 Jesus säger oss sanningen och endast Han är den som kan skydda oss

Fjärde Söndagen i Advent
Herrens moder
 
1 Mos 3:14-15 Guds underbara bildspråk förstås inte av alla människor
 
Fil 4:4-7 Fördragsamhet och glädje går alltid hand i hand
 
Luk 1:30-33 Att se det himmelska är skrämmande för en jordbo.

Tredje Söndagen i Advent
Vägröjaren
 
Jes 51:3-6 Många väntar på Herrens hjälp
 
2 Pet 1:19-21 Att se, men ändå inte inse är människans dilemma
 
Matt 11:11-19 Johannes döparen, som den siste av profeterna, förberedde folket på att Messias var i antågande samt den himmelska världen. 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny