Gudstjänsttexter - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Gudstjänsttexter

Arkiv
Artonde Söndagen Efter Trefaldighet
Trons lydnad

5 Mos 30:19-20 Älska Herren din Gud
Rom 10:1-4 Mina fel överlämnar jag till Kristus
Mark 10:17-27 Mörkret faller lätt över en människa. Men nåden skänker ljuset


Tacksägelsedagen
Lovsång


1 Krön 16:6-12 Tacka och sjung till Herrens ära

Upp 5:11-14 En obeskrivlig glädje väntar på dem som tror

Matt 15:29-31 Ett tillfrisknande väcker tacksamhet och glädje till Herren


Femtonde Söndagen Efter Trefaldighet
Ett är nödvändigt

5 Mos 4:29-31 Sök och du skall finna

Apg 4:32-35 Behovet att få ge är en kristlig grund

Luk 4:32-35 Var rädd om själens goda

Den helige Mikaels dag
Änglarna

5 Mos 33:26-28 Ingen kan jämföras med Gud

Upp 12:7-12 Tiden är kort för dem som inte har någon Tro

Matt 18:1-10 Enligt Jesus Kristus är den störst som är beroende av Honom
Änglarna vakar över de små


Fjortonde Söndagen efter Trefaldighet
Enheten i Kristus

Hes 37:15-22 Föreningen mellan människor kan bara ske genom Herren

Ef 2:17-22 Grunden för enhet är Kristus Messias

Lukas 22:24-27 Att få tjäna är en ynnest

Trettonde Söndagen Efter Trefaldighet
Medmänniskan

5 Mos 10:17-19 Var öppen för att hjälpa

Rom 13:8-10 Kärleken är lagens uppfyllelse

Matt 5:38-48 Lyssna även på den som har något emot digTolfte Söndagen Efter Trefaldighet
Frihet i Kristus

Jes 48:20-21 Låt dig inte sitta fången, när du kan göra dig fri

Gal 4:31-5:6, 13-14 Betalningen är given och jag är fri

Joh 8:31-36 Jesus Kristus befriar en människa från synd och själviskhet

Elfte Söndagen Efter Trefaldighet
Äkta och falsk fromhet


Am 5:21-24 Herren Gud ser rakt igenom en människa
Rom 7:14-25 Jag har svårt att göra det jag egentligen vill
Matt 21:28-31 Konsten att infria sina löften

Nionde Söndagen Efter Trefaldighet
Förvaltare

Jes 10:1-3 Människans själviskhet är blind för nöden

1 Joh 3:13-18 Giv utan att få något tillbaka
Luk 12:42-48 Att få ett förtroende utan Kristus – är vanskligt

Åttonde Söndagen Efter Trefaldighet
Andlig klarsyn
 
Ords 7:1-3 Tänk först. Tala och handla sedan
1 Kor 3:10-15 Ej på egen grund, utan genom tron på Herren Kristus
Matt 7:22-29 Att bygga enbart på egen förmåga, kan aldrig lyckas i längden

Kristi Förklarings Dag
Jesus förhärligad
 
2 Mos 34:27-35 Det gamla förbundet kom via Moses: det nya det nya förbundet är uppfyllt genom Jesus Kristus
 
2 Pet 1:16-18 Sanningens röst kan ingen utplåna
 
Matt 17:1-8 Att få en liten inblick av det himmelska kan vara skrämmande för oss jordiska varelser

Apostladagen
Lärjungaskapet
 
Jer 1:4-10 Frukta inte för någon människa
 
1 Pet 2:4-10 Genom tron sker en förvandling
 
Matt 16:13-20 En hemlighet avslöjas först då Gud så vill
 
Rom 2:1-4 Vem ska försvara mig om jag dömer någon annan?
 
Joh 8:1-11 Att vilja sätta dit en människa utan att veta hennes bakgrund – är synd.
 

Fjärde Söndagen Efter Trefaldighet
Fria eller fälla
 
Sak 7:8-10 Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 
Rom 2:1-4 Vem ska försvara mig om jag dömer någon annan?
 
Joh 8:1-11 Att vilja sätta dit en människa utan att veta hennes bakgrund – är synd 
Tredje Söndagen Efter Trefaldighet
Förlorad och återfunnen
 
Jes 65:1-2 Mina tankar är icke era tankar, sa Herren
 
1 Pet 5:6-11 Genom tron håller Herren Jesus oss upprättade
 
Luk 15:11-32 Att söka följa Lagen eller att ta emot Nåden. Det är just frågan det
Andra Söndagen Efter Trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
 
5 Mos 7:6-8 Är vi Herrens utvalda?
 
1 Kor 1:26-31 Gud kallar på de som ingenting är
 
Luk 19:1-10 Gör allt för att komma Jesus nära!
  
Den Helige Johannes Döparens Dag
Midsommardagen. Skapelse och frälsning
 
Jer 10:11-16 Gud har genom sin vishet och förstånd skapat jorden
 
Apg 17:22-31 Människans sökande efter sanningen – finner hon bara genom Jesus Messias
 
Luk 1:57-66 Guds ord väger tyngre än mänskliga traditionen
 
Första söndagen efter Trefaldighet
Vårt dop
 
2 Mos 14:21-22 Ett Guds under är inte alltid synliga
 
Tit 3:4-8 Guds nåd genom Kristus är att lita på
 
Joh 1:29-34 Jesus visade vägen för oss genom sitt dop.

Annandag Pingst
Andens vind över världen
 
Hes 11:19-20 Herren har lovat att hans folk skall bli ETT
 
Apg 11:19-26 Död åt dem som tror på Jesu uppståndelse, sa Guds fiende.
Halleluja, sa de första Kristna.
 
Joh 6:44-47 Att tro på Gud Fadern är också att tro på Jesus
 

Sjätte Söndagen Efter Påsk
Kristus och Anden
 
5 Mos 31:6-8 Herren överger oss inte
 
Rom 8:31-39 Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre
 
Luk 11:11-13 Herren ger dem som tror på Jesus Kristus det vi bäst behöver.

Pingstdagen
Den Helige Andes utgjutande
 
1 Mos 11:1-9 Språkförbistringen är många gånger till skada för människan
 
Apg 2:1-11 Alla sanna kristna förstår varandra
 
Joh 14:15-21 För den troende finns alltid en hjälp
Kristi Himmelsfärds Dag
Herre över allting
 
Ps 110:1-4 Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här.(Melodi finns till orden)
 
Apg 1:1-11Jesus lyftes upp i höjden
 
Matt 28:16-20 Jesus sa och säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.”
 
Bönsöndagen
Bönen
 
Jes 55:6-7 Ta vara på tillfällen som Herren ger
 
1 Joh 5:13-15 ”Ske din vilja, såsom i Himlen så ock på jorden”
 
Luk 11:1-10 Först förlåter vi av hjärtat sedan ger vi oss hän till den hängivna bönen

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny