Kyrkan - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Kyrkan

ArkivNionde Söndagen Efter Trefaldighet
Förvaltare
 
Am 5:12-15 Hata vad ont är, och älska vad gott är
1 Pet 4:7-11 Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra
Matt 25:14-30 Varje människa har något gott att förvalta som kan leda till himlen
 

Andra Söndagen Efter Trefaldighet
Kallelse till Guds rike
 
Jes 25:6-7 Ett folk har Herren kallat där vi med glädje och fest får vara tillsammans
Upp 19:5-5 Glädjen som väntar den troende, är ofattbar
Luk 14:16-24 Ursäkterna är många men Herren är en. Ett är nödvändigt


Första Söndagen Efter Trefaldighet
Vårt dop

Jes 43:1-3 Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min; säger Herren
Rom 6:3-11 Gemenskapen med Jesus ger liv
Joh 3:1-8 Det är bättre att skämmas för Jesus, än att inte komma till honom alls


Pingstdagen
Den Helige Andes Utgjutande

Jer 31:31-34 Det nya förbundet som Gud ger genom Jesus – finns i våra hjärtan

Apg 2:1-11 I himlen tillsammans med Jesus finns bara ett språk

Joh 14:23-29 Lyssna till Jesu Ord

Annandag Pingst
Andens vind över världen

2 Mos 17:1-7 Guds utlovade folk fick och får utstå prövningar då och då. Men glömmer då lätt de ljusa stunderna som Herren givit oss.
Apg 10:42-48 Det är för litet, sa Gud, att bara hans först utlovade folk skulle bli räddade.
Vi ska inte tro att vi är förmer än någon annan, kanske kan tillämpas här?
Joh  3:16-21 Guds kärlek är större och annorlunda som ingen människa kan förstå

Kristi Himmelsfärds Dag
Herre över allting
 
Jes 61:1o-11 Lovsången skall ännu en gång ljuda
Apg 1:1-11 Många människor har sett Jesus och vet att han lever. Även om inte alla har påtagligt sett Kristus, så har de förnummit honom
Matt 28:16-20 Den enda makten som har verklig betydelse är den som Jesus har och han vill att alla människor ska lära sig av honom


Femte Söndagen efter Påsk
Bönsöndagen
 
Jer 29:11-13 Herren lyssnar till ärlige
Ef 3:14-21 Guds fullhet får vi genom Jesus
Joh 16:23-33 Bönesvar skänker alltid glädje

Fjärde söndagen efter Påsk(femte i Påsktiden)
Växande i tro
 
Hos 11:1-4 Israel är inte bara en typ av människa. Men från den Gud älskade, kallade han sin son
1 Joh 4:10-16 Guds kärlek genom Jesus Kristus gäller alla troende
Joh 16:5-11 Messias död och uppståndelse öppnade vägen för dem vise

4:e Söndagen i Påsktiden (Tredje söndagen efter Påsk)
Vägen till livet
 
Jes 54:7-10 Ibland kan Gud verka vara långt borta. Men han tiger still i sin kärlek
Heb 13:12-16 Då nu Jesus givit sitt liv – må vi göra gott och dela med oss av det vi har
Joh 16:16-22 Hoppet att vi genom Jesus en gång skall få se honom som vår Frälsare och sedan också dem som gått före oss, gör livet trösterikt


Andra Söndagen efter Påsk
Herren vår Herde
 
Hes 34:11-16 Först kommer det jordiska sedan det himmelska. Skriften måste förstås utifrån ett andligt perspektiv.
 
1 Pet 2:21-25 Överlåt allt till honom som dömer rättvist och låt oss vända oss till våra själars Herde
 
Joh 10:11-16 Jesus överger oss inte

ANNANDAG PÅSK
Möte med den uppståndne
Jon 2:1-11 Hur många har inte känt sig bortdrivna från Gud?
Apg 10:34-43 Det är ibland skillnad människors och Guds undervisning
Luk 24:13-35 Även i dag finns det Emmausvandrare – nedstämda men sedan på ett sätt som ingen kunde ana, fick en inre glädje genom ett Bibelord


PÅSKDAGEN
kristus är uppstånden

Jes 25:8-9 Herren skall för alltid göra döden om intet

1 Kor 15:53-57 Gud ger genom Jesus seger

Mark 16:1-8 "Var inte förskräckta", sa änglarna


LÅNGFREDAGEN
Korset
 
Jes 53:3-7 ”Så föraktad att vi höll honom för intet” Hur många har inte förlöjligat de kristna?
Heb 4:14-16; 5:7-10 Låt oss hålla fast vid vår bekännelse.
Luk 23:26-49 ”Om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade?”
 
Skärtorsdagen
 Det nya förbundet
 
2 Mos 12:21-28 Jesu blod skyddar oss mot fördärvaren
1 Kor 11:20-32 Det nya förbundet genom Jesu blod  -  förpliktigar
Joh 13:1-15 Gemenskapen med Jesus eller inte?
 
Jungfru Marie Bebådelsedag
Bebådelsen
 
Jes 7:10-14 Det var ett Guds under att Maria fick föda Jesus. Vilket var förutsagt långt innan så skedde.
Rom 8 1:1-4 Genom Kristus är jag fri från syndens lag.
Luk 1:26-38 Ängeln sade till Maria: ”Var hälsad du högt benådade! Herren är med dig.”
En människa som blivit benådad 
 
Midfastosöndagen
       Livets bröd
 
2 Kon 4:42-44 Livets bröd räcker för alla. Men vill jag ta emot det?
2 Kor 9:8-10 Vårt överflöd skall vara till hjälp för den behövande, som i sin tur ger vidare när hon så kan.
Joh 6:1-15 Människan är realistisk, men tron är det inte.
 
Tredje Söndagen i Fastan
Jesus och ondskan
 
Jes 59:14-17 Sanningen vacklar på torget och vad rätt är kan ej komma fram. Detta såg Herren och det misshagade honom
Ef 5:5-11 Låt ingen lura er med tomma ord 
Luk 11:14-28 Människa söker ständigt efter sensationer men den största sensationen blir då hon möter Jesus. 
Som frälsare eller som domare?
 
Andra söndagen i Fastan
Den kämpande tron
 
1 Mos 32:22-30 Hela vår familj vill vi finna i Guds himmel. Men det kan betyda kamp.
2 Kor 6:1-10 Jag har ingenting men äger allt, säger den kämpande människan som tror på Herren Jesus
Matt 15:21-28 När en människa är i nöd, tänker hon inte på vad som passar eller inte
 
Askonsdagen
Bön och fasta
 
Joel 2:12-19 Pålys en helig fasta
Jak 2:14-17 Jag tror på det jag gör i Jesu namn
Matt 6:16-21 Gud ser i det fördolda
 
Fastlagssöndagen
            Kärlekens väg
 
Jes 52:13-15 Guds segrar är ibland fördolda för oss
1 Kor 13:1-13 Tro och hopp kommer genom sann kärlek
Luk 18:31-43 Jesus Messias var i sin kärlek verksam ända  till döden
 
Kyndelsmässodagen
   Uppenbarelsens ljus
 
Mal 3:1-4 Sedan gammalt var det bestämt från Guds sida att en viss ordning skulle ske
1 Joh 1:1-7 Tänk, att det funnits människor som fått taga på Guds Ord. Han som är världen ljus
Luk 2:22-32 Jesus var sann jude, med allt vad detta innebar, laglydig och utan synd. Han Jesus Messias är världens ljus.
 
 
 
 
Septuagesima
Nåd och tjänst
 
Jer 9:23-24 Herren har behag till rättfärdighet och nåd
Rom 6:19-23 Alla är slavar. Antingen åt människor eller åt Gud
Matt 20:1-6 Alla människor blir någon påmind om Guds barmhärtighet. Vare det är i början av livet eller slutet av sin levnad.
 
 
Tredje Söndagen Efter Trettondedagen
Jesus skapar tro
1 Kon 8:41-43 Det jordiska templet hade sin tid. Men templet Kristus varar för evigt
Rom 1:16-17 Ärligt talat, visst är vi många som skäms för evangeliet. Men, den rättfärdige skall leva genom tro.
Matt 8:8-13 Ibland händer det att människan genom sin barnsliga övertygelse, blir bönhörd
 
 
Andra Söndagen Efter Trettondedagen
Jesus visar sin härlighet
 
2 Mos 33:18-23 Gud gör sig synlig genom Jesus Kristus på sådant sätt att vi får leva, med respekt, men utan fruktan för Herren.
Ef 1:7-14 Allt är förutbestämt genom Guds vilja. Till tröst för dem som tror på Kristus
Joh 2:1-11 När stunden är inne för uppbrott vet ingen. När glädjen är som störst tänker naturligtvis ingen på sorgen
 
 
Trettondedag Jul(Epifania)
Herrens härlighet
 
Jes 60:1-6 Stå Upp, var ljus. Se mörker övertäcker jorden. Men då uppgår Herrens härlighet och folken kommer med sina gåvor.
Kol 1:25-27 Alla ser inte Guds hemlighet
Matt 2:1-12 Var finns judarnas kung?
 
 
Söndagen Efter Jul
Guds son och Guds barn
 
Jes 63:7-9 Guds förlåtelse genom Sonen är alltid gällande. Människan kan dock säga nej till detta erbjudande. Men vad blir det då av livet?
Gal 4:4-7 Jesus uppfyllde allt som människa inte kunde
Luk 2:33-40 Att ta emot Jesus, Messias eller inte – är den stora frågan
 
Juldagen
Jesu födelse
 
Jes 9:2-7 Jesus kom för att föra människan ut från sitt innersta mörker till Guds ljus
1 Tim 3:16 Jesus kom inte för att ge oss en religion; han kom för att ge oss liv. Liv i överflöd
Luk 2:1-20 Låt oss se det som Herren har låtit oss få veta
Tredje Söndagen i Advent
Vägröjaren
 
Jes 29:17-19 En profetia om Jesu ankomst och hur Han i Guds kraft öppnar människors sinnen
1 Kor 4:1-5 En Kristi förvaltare står under Guds nåd och Jesu beskydd
Matt 11:2-10 Ingen kan vara så liten som Jesus var
 
Andra Söndagen i Advent
Riket som kommer
 
Mal 4:1-2, 5-6 Guds varning till den som gör ont men ger glädje åt dem vill det rätta
Rom 15:4-7 Gud vill att sitt folk ska vara eniga. ”Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.”
Luk 21:25-36 Vad ser vi för tecken i dag? Hur ser min beredskap ut även då allt tycks gå sin gilla gång.
 
 
 
 Första Söndagen i Advent
Ett nådens år
 
Sak 9:9-10 Jubla över Din Frälsning!
Rom 13:11-14 Det är dags att vakna upp. Låt oss leva värdigt
Matt 21:1-9 Vi påminns idag om att Jesus Messias, Kristus kom som konung, fattig ridande på ett åsneföl till människan och övrig skapekse.
 
 
 
Domssöndagen
Kristi återkomst
 
Jes 65:17-19 Herrens löften är att lita på – även då de dröjer.
1 Kor 15:22-28 Allt Guds verk sker i en bestämd ordning
Joh 5:24-29 Att välja Jesus eller inte, är livsavgörande
 
 
Söndagen före Domssöndagen
Vaksamhet och väntan
 
Sef 3:8-17 Herren skall ge sitt folk nya och renade läppar
Fil  3:20-21 Herren Jesus skall förvandla vår kropp
Luk 12:2-9,32 ”Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen”
 
Tjugonde Söndagen Efter Trefaldighet
 
Tjugoandra Söndagen Efter Trefaldighet
Frälsningen
 
Jes 8:16-20 Börja alltid med att fråga Gud
Kol 2:12-14 Vårt skuldbrev blev fastspikat på korset
Matt 16:1-4 Jesu död och uppståndelse är ett tecken som alltid blivit motsagt. Det hindrar dock inte att sanningen till sist kommer att segra.
 
 Alla Helgons Dag
Helgonen
 
5 Mos 34:1-5 Guds löften till dem som TROR, är större än vi kan ana
Heb 12:22-24 Guds seger genom Jesu blod
Luk 6:20-26 Jesus ger äkta och sann kärlek
Våra hem
 
1 Mos 18:1-8 Abraham tilltalade de tre männen som om de vore en person. I Ande och hjärta vet jag vem besökaren är.
Heb 13:2-3 Omvändelse är ett mäktigt vapen som fienden inte rår på. Där finns också Guds änglar
Matt 12:46-50 Herren Jesus familj
 
Nittonde Söndagen Efter Trefaldighet
 Trons kraft
 
Jes 30:15-18 Var stilla och vänta på Herren
Heb 10:19-25 Löftena kunna ej svika
Joh 6:66-69 Det vi har sett och hört gör oss trosvissa.
 
 
Artonde Söndagen Efter Trefaldighet
Trons lydnad
 
5 Mos 10:12-15 Gud ställer inga oöverstigliga krav på oss
Apg 26:24-29 Tron på profeterna leder fram till Messias
Matt 13:44-46 En dyrbar pärla - är tron på Jesus
 
Tacksägelsedagen
Lovsång
 
 
Jes 12:1-2 Det är svårt att förstå ett lidande medan det pågår. Men Herren blev min trygghet och frälsning.
 
Kol 3:16-17 Lär och vägled varandra i Kristi anda
 
Luk 19:37-40 Den rätta glädjen och tacksamheten, går inte att tysta.
 
Den Helige Mikaels Dag
Änglarna
 
1 Mos 28:10-17 Herren är sannerligen på denna plats, och jag visste det inte
Upp 12:7-12 Striden mellan ont och gott kommer att pågå så länge jorden består
Joh 1:47-51 Jesus ser oss var vi än befinner oss
 
 
Femtonde Söndagen Efter Trefaldighet
Ett är nödvändigt
 
2 Mos 32:1-4, 30-35 Konsten att vänta på svar från Herren
1 Tim 6:7-10, 17-19 Låt oss nöja oss med det vi har
Matt 6:19-23 Jag har en skatt i mitt hjärta. Det är jag inte ensam om
 
 
 
Fjortonde Söndagen Efter Trefaldighet
Enheten i Kristus
 
2 Mos 19:3-8 Jag kan inget göra om inte Gud är med
1 Kor 1:10-13 Jesus Kristus allena
Joh 11:49-52 Många förstår ingenting
 
 
Trettonde Söndagen Efter Trefaldighet
Medmänniskan
 
2 Krön 28:8-15 Det är ofattbart hur mycket ont människor kan göra sina medmänniskor. Desto större blir glädjen då vi ångrar oss.
 
Rom 12:9-15 Håll fast vid det goda och visa varandra tillgivenhet och kärlek
 
Mark 12:41-44 Jesus talade om en fattig änka som egentligen var rikare än många andra
 
 
 
Tolfte Söndagen Efter Trefaldighet
Frihet i Kristus
 
1 Mos 3:17-19 Det gäller att alltid lyssna till den rätta rösten
Rom 8:18-23 För den som tror, väntar en frihet
Mark 2:23-3:5 Jesus hjälper alltid när tiden är inne.
 
Elfte Söndagen Efter Trefaldigheten
     Äkta och falsk fromhet
 
Jes 1:10-17 Att synliggöra sig inför Gud eller människor?
Jak 1:22-27 Bli ordets görare, inte bara dess hörare
Matt 23:1-12 I allt får vi vända oss till Fadern genom Herren Jesus
 
Tionde Söndagen Efter Trefaldighet
Förspillda tillfällen
 
 
5 Mos 30:11-16 Guds välsignelse vilar över varje troende
 
Upp 2:1-5 Alla är inte apostlar eller de rätta förkunnarna
 
Matt 11:20-14 Mitt ansvar att ta vara på Ordet
 
Nionde Söndagen Efter Trefaldighet
Förvaltare
 
Am 8:4-6 Så länge människan är någorlunda frisk, vill hon endast gynna sig själv.
 
Ef 4:20,22-28 Låt hjälpen vara nära
 
Luk 16:10-15 Jesus sade” ”Den som är trogen i smått är trogen också i stort”
 
 
Åttonde Söndagen efter Trefaldighet
Andlig klarsyn
 
Jer 7:1-7 Undersök själv huruvida något påstående stämmer eller ej
 
Rom 8:12-17 Gud vill inte att vi skall leva i fruktan
 
Matt 7:13-14 På grund av masstryck och inte vilja stå utanför – missar många den trånga och smala vägen.
 
 
Kristi Förklarings Dag
Jesus förhärligad
 
2 Mos 34:27-35 De tio Budorden är alla människors lag. Efter att Herren talat med sin tjänare Moses – blev hans ansiktes hy strålande.
 
2 Pet 1:16-18 Gud vittnade om Sonen och Petrus vittnade om Jesus
 
Matt 17:9-13 Profetian från Gud går alltid i uppfyllelse.
 
 
 Apostladagen
Lärjungaskapet
 
1 Sam 3:1-10 Är Herrens ord sällsynt nu för tiden? Har något Herrens Ord blivit uppenbarat för oss?
 
1 Kor 12:12-26 Alla i den kristna familjen är till nytta
 
Mark 3:7-19 Där något ovanligt sker, samlas folket. Jesus Kristus vet mer om oss än vad vi själva känner till.
 
 
 Fjärde söndagen efter Trefaldighet
Fria eller fälla
 
Jer 3:20-22 Vänd om ni avfälliga barn – så vill jag hela er, säger Herren.
 
Gal 6:1-5 Var och en skall pröva sina handlingar
 
Luk 13:1-5 Att mista eller få livet?
 
 
Den Helige Johannes Döparens Dag
Midsommardagen
 
Jes 45:8-9 Vi väntar på skyar av rättfärdighet
 
Apg 7:48-50 Allt har Herren givit människan att vårda om
 
Luk 1:67-80 ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.”
 
 
 
Första Söndagen Efter Trefaldighet
Vårt dop
 
Hes 36:25-28 Herren skall rena sitt folk och låta en ny ande komma in i henne om hon är villig göra vad rätt är.
 
Apg 8:26-39 Herren använder sig av både änglar och människor för att hjälpa dem som söker i Guds Ord.
 
Matt 3:11-12 Johannes döpte med vatten till omvändelse. Herren Jesus döper med sin  Helig ande
 
 
Annandag Pingst
Andens vind över världen
 
Jes 44:1-5 Hör nu, du som jag har utvalt, säger Herren
Apg 2:36-39 Gud har gjort Jesus till Herre och Messias, som blev korsfäst för vår skull
 
Joh 12:44-50 Jesus sa det Fadern lärt honom
 
 
 
Heliga Trefaldighets Dag
Missionsdagen
 
Mos 3:1-6, 14-15 Platsen där du står är helig mark
Apg 4:5-12 ”Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort deta?”
 
Joh 15:1-9 Av frukten känner vi människan
 
 
Pingstdagen
Den helige andes utgjutande
 
Jes 12:3-6 Glädjen vet inga gränser. Det är svårt att inte visa den
 
Apg 2:1-11 På pingstdagen skedde en himmelsk närvaro
 
2 Kor 5:14-17 Den som är i Kristus är en ny skapelse
 
 Kristi  Himmelsfärds Dag
Herre över allting
 
Dan 7:13-14 Det eviga riket. Tack vare Guds Nåd
 
Apg 1:1-11 Jesus som efter sitt uppdrag blev upptagen till himlen, skall komma tillbaka.
 
Oh 17:24-36 Jesus vill att vi skall vara med honom
 
Sjätte Söndagen efter Påsktiden
Bönen
 
2 Mos 17:8-12 Striden och segern är Herrens
 
Rom 8:24-28 Vi hoppas på det vi inte ser
 
Matt 6:5-8 Jesus sa: Bed till din fader som är och ser i det fördolda.
 
 5:e söndagen i Påsktiden
Växande Tro
 
Jes 57:15-16 Människa har sin valmöjlighet. Liv eller död
 
1 Joh 3:18-24 Tro och goda gärningar går hand i hand
 
Joh 17:9-17 Jesus ber  för dem som älskar honom i sitt inre(hjärtat)
 
 
Tredje Söndagen i Påsktiden
Herren vår Herde
 
4 Mos 27:15-17 Må Herren utse sina Herdar
 
Apg 20:28-31 Ge akt på villolärarna och följ dem inte
 
Matt 9:36-38 Jesus har medlidande med oss
 
 
Påskdagen
Kristus är uppstånden
 
Jes 25:8-9 Herren skall för alltid göra döden om intet
 
1 Kor 15:12-21 Den som inte tror att Kristus har uppstått, lever  i synd och meningslöshet
 
Luk 24:1-12 ”Varför söker ni den levande här bland de döda”?
 
 Annandag Påsk
Möte med den uppståndne
 
Jer 31:9-11 Jag skall leda dem där de går bedjande fram
 
1 Joh 2:6-8 Mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan
 
Luk 24:13-35 Jesus förklarade för lärjungarna att överallt i skrifterna står det skrivet om honom
                   
 
 
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
 
 
2 Mos 12:21-28 Det räddande blodet
 
1 Kor 10:16-17 Gemenskap med Kristi blod
 
Joh 13:1-15 Jesu kärlek och omtanke varade ända till slutet. Egentligen finns det inget slut på Guds kärlek
 
 
Palmsöndagen
Vägen till korset
 
 
1 Mos 14:18-20 Ett möte mellan två människor. Två ovanliga människor
 
Fil 2:5-11 Den högste blev som en av oss. Också detta visar väl på Jesu speciella kärlek?
 
Luk 22:1-13 En tillfällig vinst kan få ödesdigra konsekvenser
 
 
Femte söndagen i Fastan
Försonaren
 
Jes 1:16-18 Det omöjliga kan bara Gud genom Kristus göra
 
1 Joh 1:8-2:2 Jesus Kristus är den ende som kan ge full förlåtelse och därmed göra oss fria.
 
Joh 3:11-15 Jag tror och vet att Jesus lever
 
Midfastosöndagen
Livets bröd
 
5 Mos 8:2-3 Påfrestningar sätter en människa på prov. Människan lever inte endast av bröd utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun.
 
1 Kor 10:16-17 Det brutna brödet är en gemenskap med Kristi kropp
 
Joh 6:51-65 Jesus utgav sig själv för att världen skall leva. Det blir vi påminda om vid den Heliga Nattvarden
 
 
 
Tredje Söndagen i Fastan
Jesus och ondskan
 
 
Jer 26:8-15 Sanningen kan vara svår att bära
 
1 Joh 3:7-8 Låt ingen föra dig vilse
 
Joh 12:35-43 Så länge Jesus finns i mitt hjärta, har jag ljus i mitt sinne
 
 
 Andra Söndagen i Fastan
Den kämpande tron
 
 
Jer 12:1-3 Det finns människor som säger sig inte tro på Gud – men ändå vill de gå till rätta med honom. Men du, Herre, känner mig, du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig.
 
Heb 11:23-27 Att liksom se den Osynlige är mer värt än vad det synliga kan ge.
 
Mark 9:14-32 ”Jag tror. Hjälp min otro”. Fasta betyder koncentration och avskildhet.
 
 Askonsdagen
Bön och fasta
 
 
Joel 2:12-19 Herren förbarmade sig över sitt folk när de omvände sig
 
Jak Vad hjälper det om någon har tro men inte gärningar?
 
Matt 6:16-21 Där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara.
 
 
Första Söndagen i Fastan
Prövningens stund
 
 
Mik 7:7-9 Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen. Herren är mitt ljus
 
Heb 5:7-10 Jesus böjde sig under Guds vilja och blev för alla som lyder honom, till evig frälsning.
 
Mark 14:32-42 Anden vill, men kroppen är svag.
 
 
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
 
 
Höga v 8:6-7 Kärleken är den största makten. Ty den ställer inga krav
 
1 Tim 2:4-6 Kristus Jesus,  gav sig själv till lösen för alla.
 
Mark 10:22-45 Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen för många.
 
 
 Sexagesima
Det levande ordet
 
 
Jer 23:25-39 Orden har endast sin giltighet när de blir sanna
 
Heb 4:12-13 Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd och blottlägger hjärtats uppsåt
 
Joh 8:46-61 Jesus säger: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden
 
Septuagesima
Nåd och tjänst
 
 
2 Sam 7:18-22 Davids profetia om den kommande Messias
 
Fil 3:7-14 Att inte veta men ändå sträcka sig mot målet
 
Matt 19:27-30 Den ofattbara Nåden
 
 
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
 
 
Jer 31:6-7 Det finns ett folk som väntar på frälsning
 
Apg  2:42-46 Ibland händer det att den himmelska glädjen glimtar till även här på jorden
 
Luk 2:22-32 Mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett  ljus med uppenbarelse åt hedningarna och 
härlighet åt ditt folk Israel.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny