Matematik - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Matematik

Arkiv
2211) Om f(x)=5xx-4x vad blir då a) f(3) ? ; b) f(3+h) ?Riktningen för sekanten är: delta Y/delta X=f(x+h)-f(x)/h

Uppgift 2203) Rita kurvan y=x i kvadrat. Ange tangenten P=(2,4) och låt punkten Q vara en flyttbar punkt som närmar sig x=2
Vilket värde närmar sig riktningen för PQ?


Om p(x) = 4-3x-xx vad blir då a) p(2)?  b) p(2+h?  c) p(-3)?En linje går genom punkterna A och B. A har X=5. B har x=5+h. K=2/3. Om delta y=18 vad blir då h?


2101) Vad blir riktningskoefficienten för linjen p= (4,12) och Q= (8,18) ?
Polynomfunktioner och faktorisering1315) Dividera täljare och nämnare med x upphöjd till 2

       a) 15x upphöjd till 3 dividerat med 7x upphöjd till 5 = 15xxx/7xxxxx

1315a) 15x/7xxx


Tangenten i P har riktningskoefficienten 1

1131 Funktionen p(x)=2xx-19x är given. Lös ekvationerna a) p(x)=p(3)

b) p(x)=p(7)

c) p(x)-p(5)=0  
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny